Fundacja „IUSTITIA” wznawia działania

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Wolters Kluwer Polska SA postanowiły kontynuować współpracę w ramach Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA”,  w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa…