Eko odpowiedzialni - czy drzewa dziękują?

1 z 13

 

15 marca 2024 r. z okazji Dnia Edukacji Prawnej zaprosiliśmy widzów na webinaria on-line na temat sprawczości obywatelskiej.

Eko odpowiedzialni – czy drzewa dziękują? –  z aktywistką Anną Albin z Inicjatywy Dzikie Karpaty rozmawia sędzia Jarosław Konopka

 

Art.  86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określa obowiązek dbałości o stan środowiska i  ekosystemu. Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie ich pogorszenie. Ochrona dzikiej przyrody jest wspólnym obowiązkiem a prawo obywateli o tym by decydować o zarządzaniu polskimi lasami, które są dobrem publicznym – prawem, z którego należy korzystać.

Odpowiemy na pytania:

 1. Jak inicjatywy obywatelskie mogą być realizowane i czy ich działania przyczyniają się do ochrony środowiska?
 2. Jak organizować się by osiągnąć cel , którym jest ochrona obszarów zagrożonych działaniem człowieka? Czy i jak współdziałać ze społecznością lokalną ?
 3. Czym zajmuje się Inicjatywa Dzikie Karpaty?
 4. Czy doraźny zakaz wycinki drzew to dobry pomysł?

Anna Albin – biolożka ze specjalizacją w partycypacyjnej ochronie przyrody, edukatorka w Ogrodzie Botanicznym UW. Związana z kolektywem edukatorskim Nauka Ukorzeniona działającym przy Domu Przyrody i Kultury w Teremiskach i Inicjatywą Dzikie Karpaty.

Jarosław Konopka – sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku, członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii , członek SSP Iustitia

Materiał została wyemitowany z okazji Dnia Edukacji Prawnej 2024 r.  Hasło przewodnie #SprawczyObywatel

#DzieńEdukacjiPrawnej

#SprawczyObywatel

#SprawczaObywatelka

#Edukacjaprawnaiobywatelska

#Edukacjaprawna

Uczniu poznaj swoje prawa z „Prawem Marcina"

2 z 13

 

15 marca 2024 r. z okazji Dnia Edukacji Prawnej zaprosiliśmy widzów na webinaria on-line na temat sprawczości obywatelskiej.

„Uczniu poznaj swoje prawa z „Prawem Marcina” z  Marcinem Kruszewskim rozmawia Radek Łukasik

Jacek Kruszewski – prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, twórca największego profilu prawniczego w Polsce, na którym codziennie opowiada o prawach ucznia. TikToker roku 2023 wg. See Blogers. W ostatnich dwóch latach jego konto było najszybciej rozwijającym się profilem na platformie. W młodości był tym uczniem, który wykłócał się z nauczycielem, czy można mu zabrać telefon; dziś wspiera młodzież w walce o ich prawa w domu i w szkole.

Radosław Łukasik – prawnik, Dyrektor Segmentu Administracji Państwowej, Wolters Kluwer Polska, członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”.

#prawomarcina

#DzieńEdukacjiPrawnej

#Edukacjaprawnaiobywatelska

#FundacjaEdukacjiPrawnejIustitia

#prawodlauczniow

 

Praktyczny poradnik nie tylko dla początkującego aktywisty - webinarium

3 z 13

 

15 marca 2024 r. z okazji Dnia Edukacji Prawnej zaprosiliśmy widzów na webinaria on-line na temat sprawczości obywatelskiej.

Praktyczny poradnik nie tylko dla początkującego aktywisty! 

Rozmawiają Jakub Kocjan – Akcja Demokracja i sędzia Jolanta Jeżewska

W trakcie webinarium odpowiemy na pytania:

 1. Jak zmienić świat albo chociaż swoją najbliższą okolicę, mobilizując ludzi wokół Ciebie do wspólnego działania i nacisku?,
 2. Jak sprawić, aby decydenci nie tylko nas wysłuchali, ale też nas posłuchali?,
 3. Na co liczą i czego się obawiają Ci, którzy mogą spełnić Twoje postulaty?

Jakub Kocjan – doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni kampanier ds. praworządności w Akcji Demokracji i koordynator Porozumienia Dla Praworządności. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego „za działania prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności sądownictwa”.

Jolanta Jeżewska – sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, karnistka, członkini SSP IUSTITIA oraz zarządu Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA

 

#DzieńEdukacji Prawnej

#SprawczyObywatel

#Edukacjaprawna

#Edukacjaobywatelska

 

Pierwsza umowa o pracę. Co muszę wiedzieć?

4 z 13

 

Pierwsza umowa o pracę. Co muszę wiedzieć? – webinarium

W badaniu młodzieży szkół średnich, które przeprowadziliśmy w 2022 roku, aż 69% badanych uczniów wskazało na zainteresowanie tematem pierwszej umowy o pracę.  Wychodząc naprzeciw tej potrzebie z okazji Dnia Edukacji Prawnej zapraszamy na webinarium.

Odpowiemy na pytania:

 1. Na co trzeba zwrócić uwagę angażując się po raz pierwszy do pracy?
 2. (Czy wszystkie formy pracy zarobkowej wymagają umowy? – tylko w czasie rozmowy)
 3. (Czy wystarczy słowo, czy należy umowę spisać? )
 4. Jak powinien przebiegać proces angażowania pracownika do pracy zgodny z prawem?
 5. (Co jest obowiązkiem pracodawcy przy angażowaniu pracownika do pracy zgodnie z prawem, a co kandydata? – tylko w czasie rozmowy)
 6. Co powinna zawierać umowa o pracę, a czego nie powinna zawierać?

Rozmawiać będą:

Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca, autorka, Dyrektor Działu Analiz i Badań Marketingowych w Wolters Kluwer Polska, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”, Pełnomocnik Zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji

Piotr Wojciechowski – adwokat, wykładowca akademicki, publicysta.

Wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 jako jego Wicedyrektor. Czynnie uczestniczył we wszystkich jego pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy na inspektora pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

Materiał został wyemitowany z okazji Dnia Edukacji Prawnej 2023 r.

#DzienEdukacjiPrawnej

#SprawczyObywatel

MEDIACJA - bądź wola twoja!

5 z 13

 

W mediacji jest MOC!
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day), ogólnoświatowe święto zainicjowane 20 października 2005 roku przez amerykańskie stowarzyszenie profesjonalistów w rozwiązywaniu konfliktów. Służy popularyzowaniu pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). W Polsce obchodzimy je od 2008 roku w każdy trzeci czwartek października. W roku 2023 przypadł na 19 października.

Przedstawiamy film edukacyjny Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw pt. „MEDIACJA – bądź wola twoja”, który z tej okazji został przygotowany.

Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez policję.

6 z 13

Webinarium z okazji Dnia Edukacji Prawnej – 15. 03. 2021 roku.

Prowadzą: Sędzia Igor Tuleya i Sędzia Monika Ciemięga 

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie w jakich okolicznościach mogą być stosowane środki przymusu przez policję. Kiedy i dlaczego obywatel może zostać zatrzymamy przez policję i jak długo może to trwać. Prowadzący wyjaśnią, jakie prawa przysługują osobie, która zostaje zatrzymana przez policję i w jaki sposób można domagać się ich realizacji.

 

Odpowiemy na pytania:

Czy osoba niepełnoletnia może zostać zatrzymana przez policję?

Czy mogę nagrywać funkcjonariuszy policji podczas interwencji?

Czy osoba zatrzymana może domagać się kontaktu z adwokatem i jak szybko powinien on nastąpić?

Czy można domagać się zbadania zasadności i legalności zatrzymania?

Czym różni się zatrzymanie od tymczasowego aresztowania?

Prawa zwierząt w świecie praw człowieka

7 z 13

 

Webinarium z okazji Dnia Edukacji Prawnej 2021

Prowadzą: Elżbieta Piotrowska-Albin i adwokatka Karolina Kuszlewicz 

Rozmowa z adwokatką Karoliną Kuszlewicz admiratorką praw zwierząt, natury i koncepcji prawa wrażliwego o tym, w jaki sposób prawo może chronić zwierzęta, o postulowanych zmianach w obliczu kryzysu bioróżnorodności o języku, jakim definiujemy miejsce zwierząt w świecie człowieka, o tym w jaki sposób możemy zmieniać prawo.

Rozmawiamy o tym:

Czy stare porzekadło „dzieci i ryby głosu nie mają” jest w dalszym ciągu aktualne?

Jakie działania trzeba było podjąć, aby prawo wysłuchało karpia?

W jaki sposób miłość do zwierząt doprowadziła do zwycięstwa w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Jutra”

W jaki sposób wrażliwość na los zwierząt zamienić w prawa chroniące je przed cierpieniem?

Czy prawo może być czułe? Inspiracje Olgi Tokarczuk dla relacji człowiek-zwierzę.

 

Karolina Kuszlewicz – adwokatka – specjalistka w zakresie ochrony zwierząt i przyrody. Prowadzi własną Kancelarię, współpracując przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi i ruchami obywatelskimi. Od 2018 r. pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka m.in. książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (wyd. Wolters Kluwer) oraz  bloga www.wimieniuzwierzat.com. Wykładowczyni na kierunku antropozoologia wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r.  nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Poza tym, że ukończyła prawo, studiowała także na kierunku gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się językiem oraz jego wpływem na zmiany społeczne i prawne.

Rozmowę poprowadzi Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca i autorka, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”, organizator Dnia Edukacji Prawnej.

Prawa zwierząt w świecie praw człowieka. Dzień Edukacji Prawnej – 15.03.2021 r. – YouTube

 

Bajka o królewnie, która zniosła wszystkie prawa

8 z 13

Zapraszamy na premierę filmu pt. „Bajka o królewnie, która zniosła wszystkie prawa”, dla dzieci w każdym wieku.

Czym jest tajemnicza Księga Praw, której odrzucenie grozi upadkiem królestwa? Czy szpinak zawsze jest niedobry? Czy możemy żyć bez prawa? W tej bajce znajdziesz odpowiedzi.

„Dawno, dawno temu, gdy YouTube nie był jeszcze tak popularny, a Google nie wszystko umiał znaleźć, istniało potężne królestwo Jego mieszkańcy byli szczęśliwi, bo mieli mądrego króla i Księgę Praw. Król miał ukochaną córkę, Marikę, ale królewna nie była szczęśliwa” – nie mogła robić tego, czego chciała. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło…

Jak dramatyczne były tego konsekwencje dowiecie się z „Bajki o królewnie, która zniosła wszystkie prawa”

Czas izolacji spowodowany epidemią koronawirusa i przygotowań do wyborów, które w demokratycznym państwie są świętem demokracji, jeśli opierają się na ustanowionych prawach,  jest znakomitym momentem na takie właśnie bajki i rozmowy z dziećmi o prawie, konstytucji, zasadach, które budują siłę wspólnoty.

Wiek odbiorców może być dowolny, ale najmilej nam będzie, kiedy tę bajkę obejrzą dzieci – małe i duże, i ich rodzice, albo nauczyciele. A potem, wspólnie porozmawiają o tym, co łączy ludzi, co ułatwia im budowanie wspólnoty, jakie znaczenie mają reguły i zasady i właściwie, po co nam jest potrzebne prawo. Znakomita obsada aktorska, szpinak i smartphony w tle, ale najważniejszym bohaterem tej przypowieści jest „Księga Praw”. Warto też sobie przypomnieć, że właśnie kilka dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Filmowa bajka powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Wolters Kluwer Polska, których wspierał Zarząd oraz  Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” w ramach projektu „Prawo jest sztuką”, do którego inspirację zaczerpnęliśmy z pięknej paremii prawniczej „Prawo jest sztuką czynienia tego co dobre i słuszne”.

 

Proces Wilka 2 - film

9 z 13

Zapraszamy na drugą część filmu z rozprawy symulowanej w procesie Wilka.

Jak wszyscy dobrze pamiętamy Wilk został skazany w pierwszej instancji za połknięcie Babci i Czerwonego Kapturka na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, zakaz opuszczenia lasu i obowiązek noszenia obroży elektronicznej. Jednak ujawniono nowe fakty i dowody, co było podstawą do wznowienia procesu.

 

W obronie Wilka stanął nieustraszony Adam Wajrak, informując o nowych faktach i dowodach. To było prawną podstawą do wznowienia procesu. Czy zatem mecenasi Karolina Kuszlewicz i Andrzej Gąsiorowski udowodnią niewinność Wilka, kiedy oskarżycielem jest prokurator Krzysztof Parchimowicz?

Film został przygotowany na podstawie spektaklu drugiej rozprawy symulowanej, który odbył się 15 marca 2019 r. w Sądzie Najwyższym z udziałem uczniów.

Reżyseria i realizacja – Jacek Wasilewski

Oglądaj film na YouTube lub na profilu Fundacji

Obsada:

Wilk – Jerzy Radziwiłowicz

Czerwony Kapturek – Monika Babula

Babcia – Marta Klubowicz

Narrator – Wojciech Malajkat

Sędziowie: Sędziowie Włodzimierz Brazewicz, Marta Kożuchowska-Warywoda, Bartłomiej Przymusiński

Prokuratorzy – Krzysztof Parchimowicz i Małgorzata Szeroczyńska

Adwokaci – Adwokaci Karolina Kuszlewicz i Andrzej Gąsiorowski

Ekspert – Adam Wajrak

Dzik – Piotr Sętkowski

Leśniczy – Marcin Kostrzyński

Psycholog – Konrad Maj

Materiał może służyć jako pomoc w objaśnianiu dzieciom i młodzieży zasad, na jakich odbywa się proces sądowy, być podstawą do dyskusji na temat praw zwierząt, relacji między światem natury i człowiekiem.

Ten spektakl na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku bawi, ale też stawia niełatwe pytania o relacje człowieka z naturą, którą symbolizuje Wilk. A sprawiedliwy Sąd musi rozstrzygnąć, kto jest winny, po czyjej stronie stoi racja. Rozprawa symulowana, jaka odbyła się w Sądzie Najwyższym 15 marca 2019 r. była pouczającą lekcją na temat prawa, przebiegu rozprawy, ról w trakcie rozprawy, relacji między człowiekiem, a naturą symbolizowaną przez wilka. Znakomite role aktorskie, w które zaangażowani byli zawodowi aktorzy, ale także sędziowie Sadu Najwyższego, Adwokaci, Prokuratorzy sprawiły, że spektakl prezentuje poważne sprawy w sposób atrakcyjny i angażujący młodego widza.

Premiera filmu odbyła się 16 czerwca 2020 r.

Proces Wilka 1 – film

10 z 13

Symulacje rozpraw to znakomity sposób edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Okazuje się, że ich scenariusze mogą być oparte na fabule znanych bajek. Zapraszamy do oglądnięcia nagrania rozprawy symulowanej, która odbyła się 11 grudnia 2018 r. w Sądzie Najwyższym pt. ,,Kto wygra? Proces Wilka z bajki o Czerwonym Kapturku”.

 

Oskarżony Wilk stanął przed sądem w związku z połknięciem Babci oraz Czerwonego Kapturka. W rolę bajkowych postaci wcielili się aktorzy a całej sprawie przysłuchiwały się dzieci z warszawskich szkół, dla których zorganizowano wydarzenie.

Organizatorzy postarali się, aby rozprawę sądową, czyli temat dość poważny i skomplikowany pokazać w sposób atrakcyjny i angażujący młodego widza. Podczas rozprawy nie zabrakło również żartów i świetnej gry aktorskiej. Materiał możne służyć jako pomoc w objaśnianiu dzieciom i młodzieży zasad, na jakich odbywa się proces sądowy.

Rozprawie przewodniczył rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, sądzili też sędzia SN Katarzyna Gonera i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Krystian Markiewicz.
W obronie Wilka występowali mecenasi Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński natomiast po stronie oskarżyciela znaleźli się prok. Aleksander Herzog oraz prok. Krzysztof Parchimowicz.

Reżyseria: Michał Zadara
Oskarżony: Wilk – Arkadiusz Brykalski
Czerwony Kapturek: Barbara Wysocka
Babcia: Maria Maj
Gajowy: Piotr Zelt
Narrator: Sebastian Figat
Policjantka: Julia Kamińska

Symulację rozprawy zorganizowali: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, inicjatywa Wolne Sądy i prokuratorzy z Lex Super Omnia. Patronem wydarzenia była Fundacja Edukacji Prawnej ,,Iustitia”.

Prawa człowieka

11 z 13

Prawa człowieka nie zawsze były uznawane za cechy niezbywalne i podstawowe dla każdej jednostki. Dopiero w czasach oświecenia przestały być uważane za przywileje przysługujące samej tylko szlachcie. Nie znaczy to jednak, że zostały one dane wszystkim raz na zawsze.

 

Przypominamy artykuł Wiktora Osiatyńskiego – doktora socjologii i doktora habilitowanego nauk prawnych, wykładowcy akademickiego oraz działacza na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Autor opisuje w nim historię idei praw człowieka oraz wskazuje jej nierzadko burzliwe konflikty z pojęciem dobra ogółu.

W tekście znajdziemy również bardzo aktualne analizy relacji pomiędzy obywatelem a państwem, oraz próby odpowiedzenia na takie pytania jak: Na ile prawa człowieka przyczyniają się do rozwoju gospodarczego? Czy prawa człowieka zawsze stoją w zgodzie z demokracją? Jak egzekwować ich przestrzeganie?

 

Fragment tekstu:

Normalnie pozycja jednostki wobec państwa jest pozycją nierówności. Państwo może narzucać jednostkom swą wolę i stosować przymus dla przeprowadzenia swej decyzji. Ujmując rzecz obrazowo, państwo trzyma obnażony miecz nad głowami obywateli. W praktyce miecz spoczywa w rękach konkretnych funkcjonariuszy państwa ze wszystkimi ich słabościami, namiętnościami i interesami. Mogą oni nadużyć swej władzy dysponentów miecza. Obywatele potrzebują zatem tarczy, która mogłaby ochronić ich przed nieuzasadnionym użyciem przymusu państwowego. Prawa człowieka są taką właśnie tarczą, która daje jednostkom poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z państwem.

 

Całość artykułu dostępna jest pod adresem:

www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc/documents/doc_190.pdf

Scenariusze lekcji do pobrania

12 z 13

Prezentujemy scenariusze lekcji prawa dla młodzieży ponadgimnazjalnej nagrodzone w konkursie ,,Jak zaprzyjaźnić się z prawem?”

 

Scenariusze zgłoszone do konkursu zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i metodycznym. Zamieszczamy 2 z nich, które zdobyły najwyższe oceny Jury. Można wykorzystać je na zajęciach z podstaw prawa lub wiedzy o społeczeństwie.

Katalog kar w polskim Kodeksie karnym – dr Anna Szymczyk Furgał ->

Dobra osobiste i konsekwencje ich naruszenia – Michał Szwestka ->

konkurs scen..png

Konstytucja

13 z 13

Udostępniamy w formie audiobooka aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka.

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym. Określa ona nie tylko podstawy polityczne i ekonomiczne naszego ustroju, ale również wskazuje, jakie prawa i obowiązki posiada każdy obywatel.

Warto konstytucję znać i przede wszystkim rozumieć z kilku powodów:

-jest ona pierwszym źródłem wiedzy na temat zasad funkcjonowania państwa oraz jego organów,

-określa granice w ramach których poszczególne władze zobowiązane są funkcjonować,

-jest źródłem wiedzy o postawach i wartościach ważnych dla obywateli,

-znajomość Konstytucji pozwala budować silne społeczeństwo obywatelskie, które świadome swoich wolności i zobowiązań potrafi w razie konieczności egzekwować zawarte w niej zapisy.

 

 

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

AUDIOBOOK

40156670_konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-z-plyta-cd_2_250x357_FFFFFF_pad_0.jpg

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka.

Nagranie zawiera również:

 • omówienie wybranych polskich konstytucji, od Konstytucji 3 Maja z 1791 r. aż do obecnie obowiązującej Konstytucji,
 • porównanie ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Norwegii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Republiki Francuskiej,
 • analizę najważniejszych treści, które powinna zawierać konstytucja państwa.

 

 

 

NAGRANIA:

PRZYKŁADY KONSTYTUCJI NA ŚWIECIE

POLSKIE KONSTYTUCJE NA PRZESTRZENI WIEKÓW

PREAMBUŁA

ROZDZIAŁ 1 RZECZPOSPOLITA

ROZDZIAŁ 2 WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Wolności i prawa osobiste

Wolności i prawa polityczne

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Środki ochrony wolności i praw

Obowiązki

ROZDZIAŁ 3 ŹRÓDŁA PRAWA

ROZDZIAŁ 4 SEJM I SENAT

Wybory i kadencja

Posłowie i senatorowie

Organizacja i działanie

Referendum

ROZDZIAŁ 5 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ 6 RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ROZDZIAŁ 7 SAMORZĄD TERYTORIALNY

ROZDZIAŁ 8 SĄDY I TRYBUNAŁY

Sądy

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Stanu

ROZDZIAŁ 9 ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rzecznik Praw Obywatelskich

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ROZDZIAŁ 10 FINANSE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 11 STANY NADZWYCZAJNE

ROZDZIAŁ 12 ZMIANA KONSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE