Misją fundacji jest podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej oraz kontaktów między narodami. 

Fundacja realizuje następujące cele statutowe.

  • prowadzenia działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z dziedziny prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • wspomagania rozwoju demokracji oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  • prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.