Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Publikacje > „Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami”

JUŻ JEST NOWE WYDANIE PODRĘCZNIKA

2-Banner_Elementy_900px.png

Podręcznik obejmuje swym zakresem ogólne pojęcia prawne oraz wybrane zagadnienia z prawa karnego materialnego i postępowania karnego, prawa wykroczeń, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Wiadomości w nim zawarte nie są łatwe. Dla lepszego ich zrozumienia i przyswojenia przez uczniów wzbogacono je licznymi przykładami. Ponadto w podręczniku zamieszczono ryciny i tabele, stanowiące podsumowanie lub uzupełnienie omawianych treści. Edukacja prawna w szkole to zarówno formowanie wiedzy, jak i umiejętności przydatnych w życiu. Dlatego właśnie integralną częścią książki są ćwiczenia. Służą one różnym celom, a ich dobór stanowi próbę zaspokojenia oczekiwań adresatów. Opracowane ćwiczenia zawierają stosowne wskazówki, a nawet przykładowe sposoby wykonania. W końcowej części ćwiczeń zawarto rozwiązania poleceń (zadań) dla ucznia.

Książka ta jest pierwszą tego typu pozycją na rynku wydawniczym. Może stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu młodzieży w klasach, w których realizowane są innowacje programowe z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie i godzinie wychowawczej. Dla statystycznego obywatela tego rodzaju lektura może być sposobem na podniesienie świadomości prawnej.

Podręcznik „Elementy prawa” to nieoceniona pomoc w nauczaniu młodzieży:

  • na lekcjach z Wiedzy o Społeczeństwie
  • realizacji programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • w tzw. klasach policyjnych

Jak zamówić podręcznik?

Zamówienia można składać w księgarni profinfo.pl (kliknij tutaj ») lub telefonicznie 22 535 80 72.