Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Publikacje > „Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego”

Niniejszy słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji jako pomoc dydaktyczna.

Ma on ułatwić zapoznanie się z terminologią prawniczą łacińską oraz pochodzenia łacińskiego,a przez to również korzystanie z podręczników i innej literatury prawniczej. Język łaciński pozostaje bowiem nadal powszechnym i uniwersalnym językiem prawniczym i bez jego minimalnej przynajmniej znajomości trudno mówić o właściwym przygotowaniu prawniczym, a tym bardziej o kulturze prawnej. Dotyczy to także licznych w polskim języku prawniczych terminów wywodzących się z łaciny.

Jak zamówić Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego?

Zamówienia można składać w księgarni profinfo.pl (kliknij tutaj ») lub telefonicznie 22 535 80 72.