Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Publikacje > Konstytucja RP – ebook

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., następnie zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 78, poz. 483.

Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.

Pobierz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w formie e-book -> Konstytucja RP (e-book)