Zarząd Fundacji:

Marta Kożuchowska-Warywoda – Prezes

Elżbieta Piotrowska-Albin – Wiceprezes

 

Członkowie Zarządu:

Jolanta Jeżewska

Radosław Łukasik

Jarosław Konopka