Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Dzień Edukacji Prawnej 2019 w okręgach koszalińskim i szczecińskim

Przeczytaj, jakie atrakcje przygotowali sędziowie z okręgu koszalińskiego i szczecińskiego. Do niektórych wydarzeń jeszcze można dołączyć.

   W sądach okręgu koszalińskiego odbędą się spotkania z uczniami oraz symulacje rozpraw sądowych z czynnym udziałem młodzieży. Weźmie w nich udział łącznie ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół Sportowych w Koszalinie, I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koszalinie.

   W Sądzie Rejonowym w Myśliborzu trwa akcja edukacyjna pod nazwą „Akademia Temidy”, w której udział wezmą uczniowie kilkudziesięciu szkół i placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, Przedszkola Publicznego nr 1 ”Zielona dolinka” w Myśliborzu, Przedszkola Publicznego nr 2 Misia Uszatka w Myśliborzu, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku, Szkoły Podstawowej im. J. Ch. Andersena w Karsku, Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Radosna w Barlinku, Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku, Montesori School w Barlinku, Zespołu Szkół w Boleszkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZSSO w Dębnie, Szkoły Podstawowej w Różańsku, Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Zespołu Szkół w Smolnicy, Szkoły Podstawowej w Barnówku oraz Szkoły i Przedszkola Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie.
Spotkania zaplanowano w czterech terminach. Dzieci uczące się klasach od 0-3 wezmą udział w drzwiach otwartych Sądu Rejonowego, w ramach którego kuratorzy z zespołu kuratorskiej służby sądowej  oprowadzą gości po wszystkich ważnych dla pracy Sądu miejscach. Z dziećmi zostaną przeprowadzone zajęcia w formie prelekcji z zabawą, poświęcone strukturze sądów  w Polsce i prawom dziecka, w ramach których uczestnicy zbudują piramidę sądów i mapę ich właściwości, a ponadto będą uczestniczyć w stworzeniu „Mapy Najważniejszych Praw Dziecka” oraz „Przewodnika – gdzie spotkam  prawo” i w II-edycji konkursu plastycznego „Sąd oczami dziecka”. Zajęcia w  tej grupie wiekowej poprowadzi  koordynująca działania „Akademii Temidy” i DEP sędzia Ewa Rzepecka – Zięba.
Dla klas  IV-VIII oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie udostępniony do zwiedzania  budynek Sądu oraz odbędzie  się prelekcja na temat struktury organizacyjnej wymiaru  sprawiedliwości,  połączona  z konkursem  „Co wiem o prawie, sądach w Polsce i Unii Europejskiej”. Zajęcia poprowadzą sędziowie: Ewa Rzepecka – Zięba, Piotr Bury, Emilia Rosochowata, Edyta Matusewicz – Jankowska, Marta Łoś, Alicja Karpus – Rutkowska, Paweł Rampała, Damian Carewicz, Magdalena Rozwałka – Radwan oraz adwokat Karolina Olszewska i adwokat Michał Buszkiewicz.

   W dniach 27 lutego i 6 marca 2019 roku w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie odbyły się lekcje z zakresu prawa dla uczniów z SP 56 oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
Sędzia Grzegorz Szacoń przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą podziału na gałęzie prawa i funkcjonowania różnych sądów pionu cywilnego. Omówił zasady procesu cywilnego. Radca prawny Katarzyna Romaniuk przybliżyła ideę i sposoby przeprowadzenia mediacji przedprocesowej. Sędzia Piotr Szarek przedstawił grupie uczniów ze szkoły podstawowej funkcjonowanie sądów w sprawach nieletnich. Prezes SO Maciej Strączyński przedstawił grupie licealnej prelekcję na temat drogi do zawodów prawniczych.
Lekcje uzupełniły wizyty młodzieży w biurze obsługi interesanta i sekretariacie wydziału cywilnego.

   Sędziowie Sądu Rejonowego w Gryficach nawiązali współpracę ze Szkołą Podstawową w Płotach. Sędzia Irena Sachajska – Krzyśka trzykrotnie uczestniczyła w lekcjach dotyczących odpowiedzialności nieletnich. Ósme klasy tej szkoły odwiedzą Sąd.
Sędzia Radosław Bielecki spotkał się młodzieżą z klas prawniczo-medialnych LO im. B. Chrobrego i uczniami z Akademii Młodego Prawnika w ramach cyklu „100 pytań do…” Przygotowywana jest symulacja rozprawy z udziałem młodzieży w bieżącym semestrze roku szkolnego.
Sędzia Irena Sachajska – Krzyśka spotka się z osobami niepełnosprawnymi oraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie, którzy przebywają w jednym z ośrodków w Dźwirzynie.
Niezależnie od powyższych inicjatyw stale odbywają się wizyty dzieci i młodzieży w Sądzie oraz spotkania z sędziami w szkołach, które prowadzą: Irena Sachajska – Krzyśka, Radosław Bielecki, Wioletta Rachubińska-Wilk, Małgorzata Kowalska i Małgorzata Fijałkowska – Soter.

   W dniach 14 i 15 marca 2019 sędziowie Sądu Rejonowego w Gryfinie poprowadzili zajęcia edukacyjne dla dziesięciu klas z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie nr 2 oraz z Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Uczniowie zostali zapoznani z pracą sądu, z podstawowymi prawami ucznia i obywatela, z problemami funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Sądowe korytarze zostały z tej okazji  trwale przyozdobione pracami graficznymi sędziego Arkadiusza Krupy o charakterze edukacyjnym. Zajęcia zaplanowane jako półtoragodzinne dla każdej klasy poprowadzili sędziowie: Agnieszka Brodzińska, Magdalena Dąbrowska, Izabela Kołodzińska-Jordan, Paweł Kuciak, Piotr Podleśny i Marcin Roguski.

   W dniu 12 marca 2019 roku odbyły się w Szczecinie zajęcia z prawa dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Sędzia Marcin Roguski przedstawił zagadnienia regulowane przez normy prawa rodzinnego i nieletnich. Odpowiedział na pytania, które dotyczyły sposobów rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i praw ucznia.
Sędzia Grzegorz Szacoń wyjaśnił funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości i strukturę sądownictwa. Wskazał na wagę zasad współżycia społecznego w ocenie indywidualnego i rolę sądów w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.
Szczeciński Oddział „Iustitii” jest współorganizatorem drugiej edycji szkolenia dla mediatorów rówieśniczych. W zajęciach uczestniczy 80-cioro uczniów z kilkunastu szkół Szczecina i okolicznych miejscowości. Młodzież podzielona jest na cztery grupy projektowe i odbywa zajęcia w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w dniach 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26 i 20 marca.  Bezpośrednim celem projektu jest przeszkolenie mediatorów szkolnych. Mediacja rówieśnicza przeciwdziała agresji i innym patologicznym zachowaniom, promuje rozwiązywanie konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, szybko, poufnie, poprzez wspomaganie dialogu prowadzącego do porozumienia. W ramach tego projektu zajęcia dotyczące problematyki i edukacji prawnej prowadzi sędzia Marcin Roguski.

   W Sądzie Rejonowym w Łobzie w dniu 15 marca 2015 roku odbyły się spotkania sędziów z uczniami oraz zajęcia dla przedszkolaków. Odbyła się też symulacja rozprawy karnej dotycząca przestępstwa stalkingu i groźby. Sędzia Arkadiusz Krupa pojechał do szkół podstawowych w Bełcznej i w Dobrej, celem przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

   W Sądzie Rejonowym w Wałczu 13 marca 2019 roku miała miejsce wizyta dzieci ze SP nr 5 w Wałczu, połączona ze zwiedzaniem budynków sądu oraz rozmową z sędzią na temat wymiaru sprawiedliwości, jego organów i zasad funkcjonowania. 14 marca 2019 roku uczniowie klasy II z II LO w Wałczu uczestniczyli w charakterze publiczności w rozprawie sądowej. 15 marca 2019 roku odbyła się wizyta w Sądzie dzieci z klasy I SP nr 2 w Wałczu, połączona ze zwiedzaniem budynków sądu i rozmową z sędzią na temat roli dziecka jak świadka, praw i obowiązków dzieci.
Ponadto przeprowadzono Rejonowy Konkurs Wiedzy Prawnej, a po nim wręczenie nagród laureatom tego konkursu oraz Rejonowego Konkursu Artystycznego nt. „Sprawiedliwość w moich oczach”. W dniu 18 marca 2019 roku odbyła się wizyta w Sądzie dzieci ze SP w Karsiborze połączona ze zwiedzaniem budynków sądu i symulacją rozprawy karnej. W kolejnych dniach przygotowane są: spotkanie kuratora zawodowego z młodzieżą w SZ nr 4 RCKU w Wałczu na temat dozoru elektronicznego, spotkanie sędziego z młodzieżą w SZ nr 4 RCKU w Wałczu na temat odpowiedzialności nieletnich i  wizyta w Sądzie dzieci ze SP w Różewie, ze zwiedzaniem budynków sądu i rozmową z sędzią na temat Konstytucji RP.

   Ponadto, Prezes SO w Szczecinie Maciej Strączyński odbył spotkania z młodzieżą w Zespole Szkół Nr 8  im. Stanisława Staszica w Szczecinie (z uczniami klas licealnych) oraz w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie (z uczniami klas nawigacyjnych i wojskowych). Przygotowane są spotkania z młodzieżą w Centrum Edukacji Ogrodniczej – Technikum Ogrodniczym w Szczecinie-Zdrojach oraz w liceum w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie.