Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konkursem filmowym

 logotypy brpo PL.png

 Informujemy, że konkurs filmowy „Jak umowy wpływają na nasze życie?” został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Filmy można nadsyłać do 30.06.2019 r.

Celami konkursu jest:

  • • upowszechnienie wiedzy na temat umów społecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • • ukazanie problemów konkursowych z perspektywy ucznia,
  • • zaangażowanie społeczności lokalnej w projekt,
  • • zwiększenie wiedzy uczniów szkół o prawie i umowach społecznych.

Uczestnicy powinni wybrać jeden z poniższych tematów, które są związane z tematem głównym konkursu: „Jak umowy wpływają na nasze życie?”:

  1. 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  2. Przeciwdziałanie mowie nienawiści
  3. 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu
  4. Umowy na co dzień, na przykład cywilnoprawne, w środowisku szkolnym, lokalnym, itp.

Główną nagrodą w konkursie jest bezpłatne zaproszenie do parku rozrywki Energylandia do wykorzystania do 27.10.2019 zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i przesłać go na adres: konkurs.LEX@wolterskluwer.pl a następnie do 30.06 wysłać nagrany film.


Więcej informacji ->