Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wydarzenia > Jak zaprzyjaźnić się z prawem? – konkurs dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz bibliotekarzy do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji „Jak zaprzyjaźnić się z prawem?”

  Zgłoszenia przyjmujemy do 23.05.2018 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2018 r.

Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie. 

 Kierując się potrzebą promocji szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. we  współpracy z Fundacją Edukacji Prawnej „Iustitia”, ogłasza ogólnopolski Konkurs ,,Jak zaprzyjaźnić się z prawem?’’ na najlepsze scenariusze lekcji prawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwany dalej „konkursem”. Celami konkursu są:

– wybór najlepszych scenariuszy lekcji prawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

– udostepnienie scenariuszy szerszemu gronu nauczycieli szkół ponadpodstawowych,

– doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli szkół ponadpodstawowych,

– zwiększenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych o prawie 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: konkurs.LEX@wolterskluwer.pl a następnie do 23.05 wysłać scenariusz lekcji w formacie .docx, .doc lub .rtf.

Pierwsze 10 osób, które zgłosi swój udział w konkursie otrzyma bezpłatnie podręcznik autorstwa J. Jerzewskiej „Elementy prawa. „Podręcznik z ćwiczeniami” (Wydanie: 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017) 

  

Elementy_Prawa_Aktualizacja_SPRING-1321_750x200.jpg  

 

 

 Każdy scenariusz zgłoszony do konkursu powinien spełniać następujące wymogi formalne:

1.   odwoływać się do minimum jednego obszaru tematycznego zawartego w podręczniku autorstwa J. Jerzewskiej „Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami” (Wydanie: 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017), obszary tematyczne dostępne są na stronie spisu treści podręcznika;

2.   zostać napisany w języku polski;

3.   posiadać objętość od 2 stron formatu A4 do 6 stron formatu A4;

4.   zawierać następujące elementy:

·         opis przebiegu lekcji;

·         minimum 2 ćwiczenia dla uczniów;

·         informacje na temat środków dydaktycznych/materiałów pomocniczych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji wg. zgłoszonego scenariusza;

·         informacje o minimum dwóch adekwatnych do tematu materiałach źródłowych.

 

W skład Jury Konkursu wchodzą:

Marta Kożuchowska-Warywoda -Prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia, Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

Elżbieta Piotrowska-Albin – Wice Prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji Wolters Kluwer Polska

Małgorzata Pomianowska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz kwartalnika „Wczesna Edukacja”

Monika Sewastianowicz – radca prawny, redaktor prowadząca portal www.oswiata.abc.com.pl

 

Nagrody

-Prace, które przejdą pierwszy etap weryfikacji zostaną opublikowane w bazie otwartych zasobów edukacyjnych Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”

Nagroda główna: 

– zestaw publikacji Wolters Kluwer o wartości do 500 zł

– bezpłatne zaproszenie dla jednej osoby na III Konferencję dla nauczycieli w ramach V Kongresu Edukacja i Rozwój (18-19.10.2018 r.) w Centrum Olimpijskim w Warszawie

Drugie miejsce: bezpłatne zaproszenie dla jednej osoby na III Konferencję dla Nauczycieli w ramach V Kongresu Edukacja i Rozwój (18-19.10.2018 r.) w Centrum Olimpijskim w Warszawie

 

3 Wyróżnienia: zestaw publikacji Wolters Kluwer o wartości do 150 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.05.2018 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2018 r.

 

  Regulamin konkursu ->         Formularz zgłoszeniowy ->             Lista książek do wyboru  ->          Scenariusz zajęć – szablon dla uczestników   ->