Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Dzień Edukacji Prawnej – zmiana terminu.

  Dzień Edukacji Prawnej – Uwaga, komunikat. 

UWAGA!!! Komunikat Zarządu Fundacji

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, kierując się troską o stan zdrowia naszego społeczeństwa, podjęliśmy decyzję o przesunięcie obchodów Dnia Edukacji Prawnej  na inny termin po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. Wstępnie, spotkania edukacyjne planujemy na 22 maja 2020 r. (piątek) w przeddzień Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, co będzie znakomitą okazją na uświetnienie tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że nasza propozycja, uwzględniająca bezpieczeństwo zdrowotne spotka się z Państwa akceptacją. O szczegółach poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W tym roku Dzień Edukacji Prawnej poświęcamy przeciwdziałaniu mowie nienawiści oraz wszelkim przejawom agresji, jako godzących w podstawowe prawa człowieka i demokratyczne państwo prawa. 

  Plakat Dnia Edukacji Prawnej 2020.pdf  do pobrania

Plakat DEP 2020.jpg

   13 marca obchodzony będzie po raz czwarty Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwościpokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania – zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja. Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją do  podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjął Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Partnerem jest merytorycznym jest największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, którego działania wzbogacą ofertę interesujących wydarzeń edukacyjnych o webinary tematyczne, promocję rabatową książek z zakresu edukacji prawnej dostępne na stronie www.profinfo.pl oraz emisję artykułów z cyklu „Bliżej prawa”, podejmujących tematy prawne interesujące obywateli.  W tym roku pracownicy wydawnictwa przygotowali niespodziankępremierę bajki filmowej dla dzieci małych i dużych o kapryśnej królewnie, która pozbawiła swe królestwo praw. Jakie były tego skutki, dowiecie się na premierze filmu, 13 marca. Szczegóły już wkrótce na stronie: www.dep.wolterskluwer.pl

  

Szczegółowy Program obchodów Dnia Edukacji Prawnej 2020 r. SPRAWDŹ! ?