23 MAJA
- DZIEŃ
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Image is not available

FUNDACJA EDUKACJI PRAWNEJ „IUSTITIA”

Zaprzyjaźnij się z prawem

13 MARCA 2020 r.
DZIEŃ EDUKACJI
PRAWNEJ

Zaprzyjaźnij się z prawem

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Wiadomości

Proces Wilka 2 z bajki o Czerwonym Kapturku. Premiera!

UWAGA!!! Ujawniono nowe fakty i dowody w sprawie Wilka i proces został wznowiony. Film uczy i bawi. Zobacz film >>

 

Zapraszamy na premierę filmu zrealizowanego na podstawie spektaklu drugiej rozprawy symulowanej, który odbył się w Sądzie Najwyższym z udziałem uczniów

Więcej

Proces Wilka 2 na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku.

Zapraszamy na film, którego premiera odbędzie się 16 czerwca o godzinie 10.

 

Wilk2-czołówka.jpg

 Jak wszyscy dobrze pamiętamy Wilk został skazany za połknięcie Babci i Czerwonego Kapturka na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, zakaz opuszczenia lasu i obowiązek noszenia obroży elektronicznej. Jednak ujawniono nowe fakty i dowody, co było podstawą do wznowienia procesu. 

Więcej

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2020 r.

300x250_515a - strona.jpg

  

Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Wymiaru Sprawiedliwości oraz udziału w zajęciach WOS on-line ze znakomitymi sędziami i dziennikarzem, 25 maja. 

Więcej

 • Celare fraudem fraus est
  - Zatajenie oszustwa jest też oszustwem.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
  - W umowach zawierają się milcząco także wymagania wynikające z obyczajów i zwyczaju.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
  - Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Incerta pro nullis habentur
  - Niepewne traktuje się jako nieistniejące.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Errantis nulla voluntas est
  - Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
  – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Corruptissima re publica plurimae leges
  - Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fraus est fraudem celare
  - Oszustwem jest ukrywać oszustwo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi ius incertum, ibi ius nullum
  - Gdzie prawo jest niepewne, tam nie panuje żadne prawo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
  - W ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actor sequitur forum rei
  - Powód idzie za sądem pozwanego.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Falsa causa non nocet
  - Mylna pobudka nie szkodzi czynności prawnej.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Confessio est regina probationum
  - Pzyznanie się jest królową dowodów.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
  – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Libertas inaestimabilis res est
  – Wolność jest rzeczą bezcenną

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cogitationis poenam nemo patitur
  - Nikt nie ponosi kary za myślenie. Zamiar nie uzasadnia pociągnięcia do odpowiedzialności.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Hereditas viventis non datur
  - Nie przyznaje się spadku po żyjącym.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Consuetudo est optima legum interpres
  - Praktyka daje najlepszą wykładnię przepisów.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Clara non sunt interpretanda
  - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Hominum causa omne ius constitutum est
  - Wszelkie prawo ustanawia się (zostało ustanowione) ze względu na ludzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Facta non praesumuntur, sed probantur
  - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz należy je udowodnić.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Iustitia est fundamentum regnorumi
  - Sprawiedliwość jest ostoją państwa.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi societas, ibi ius
  - Gdzie społeczeństwo, tam i prawo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi ius, ibi remedium
  - Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Utilitas publica privatae praeferri debet
  - Dobro ogółu powinno być stawiane przed dobrem prywatnym.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ex iniuria ius non oritur
  - Z bezprawia nie wywodzi się prawo. Nie można nabyć uprawnienia z czynu bezprawnego.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In dubio pro libertate
  - W razie wątpliwości należy interpretować na rzecz wolności.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • De maiore et minore non variant iura
  - Prawa nie zmieniają się w zależności od większego lub mniejszego znaczenia osoby.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Iniuria non excusat iniuriam
  - Bezprawie nie uspra-wiedliwia bezprawia.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fiscus non erubescit
  - Skarb państwa nie rumieni się.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actori incumbit probatio
  - Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cautela abundans non nocet
  - Nadmierne zabezpieczenie nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Audiatur et altera pars
  – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Volenti non fit iniuria
  - Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś zgadza się na wyrządzenie mu szkody, nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succuritur
  - We wszystkich niemal procesach karnych uwzględnia się i wiek, i brak doświadczenia.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Agendo nemo causam suam facit deteriorem
  - Poprzez wystąpienie ze skargą (powództwem) nikt nie pogarsza swojej sprawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actus simulatus nullius est momenti
  - czynność prawna pozorna jest nieważna.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fiat iustitia et pereat mundus
  - Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cuius commodum, eius periculum
  - Czyja korzyść, tego i ryzyko.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Inaudita causa quemquem damnari aequitatis ratio non patitur
  - Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Delicta parentum liberis non nocent
  - Czyny bezprawne popełnione przez rodziców, nie szkodzą dzieciom.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Furtum sine affectu furandi non committitur
  - Nie popełnia się kradzieży bez zamiaru jej dokonania.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Error (ignorantia) iuris nocet, error (ignorantia) facti non nocet
  - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ultra posse nemo obligatur
  - Nikt nie jest zobowiązany ponad swoje możliwości.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Exsecutio iuris non habet iniuriam
  – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Venire contra factum proprium nemini licet
  - Nikomu nie wolno przeczyć własnym uczynkom.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Lekcja WOS z sędzią Pawłem Juszczyszynem

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 25 maja o godz. 9 zapraszamy na lekcję WOS z sędzią Pawłem Juszczyszynem. 

Read more

Lekcja WOS z SSN Włodzimierzem Wróblem

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 25 maja o godz. 10.30 zapraszamy na lekcję WOS z Sędzią Sądu Najwyższego Włodzimierzem Wróblem. 

Read more

Lekcja WOS z dziennikarzem Sławomirem Matczakiem

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 25 maja o godz. 12 zapraszamy na lekcję WOS z dziennikarzem Sławomirem Matczakiem. 

Read more

Premiera bajki o królewnie, która zniosła wszystkie prawa.

28 kwietnia 2020 r. o godz. 11 zapraszamy na premierę filmu Bajka o królewnie, które zniosła wszystkie prawa

Read more

Dzień Edukacji Prawnej - zmiana terminu.

  Dzień Edukacji Prawnej - Uwaga, komunikat. 

Read more

Konkurs filmowy dla szkół

Nakręć film i opowiedz Jak umowy wpływają na nasze życie?

Read more

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2019

Na znak udziału w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości przypnij fioletową wstążeczkę.   

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to święto obchodzone corocznie w Europie 23 maja w rocznicę śmierci sędziego Giovaniego Falcone, jego żony i ochraniających ich funkcjonariuszy policji, którzy zostali zamordowani 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię. Dzień upamiętnienia bezkompromisową w dążeniu do sprawiedliwości postawę sędziego Falcone oraz symbolizuje niezależność i niezłomność sędziów w dochodzeniu do prawdy.  

Read more

Konkurs na plakat „15 lat Polski w Unii Europejskiej”

Wykonaj plakat „15 lat Polski w Unii Europejskiej” i wygraj wizytę w Brukseli.

Read more

Prawo dla zwierząt i przyrody - K.Kuszlewicz i A.Wajrak

Zapraszamy na wydarzenie w ramach Dnia Edukacji Prawnej!

Read more

Potyczki prawne w Siemianowicach Śląskich

7 marca w Siemianowickim Centrum Kultury odbędzie się pierwsza edycja konkursu "Potyczki prawne".

Read more

Konkurs Wiedzy o Prawie

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie organizuje Konkursu Wiedzy o Prawie.

Read more

Ławnik, czyli kto? - Warszawska Kafejka Prawna

Gościem kafejki prawnej będzie Małgorzata Stepka ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie

Read more

Bracia mniejsi w sądzie - Warszawska Kafejka Prawna

Gościem kafejki prawnej będzie w styczniu Adwokat Karolina Kuszlewicz.

Read more

Sędziowie po godzinach - Warszawska kafejka prawna

Warszawska Kafejka Prawna Prosto o prawie serdecznie zaprasza na spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrem Gąciarkiem.

Read more

Żyć jak Wolny Człowiek - Opolska kafejka prawna

Wakacje się skończyły, czas więc wrócić do pracy. Gościem Opolskiej kafejki prawnej będzie w październiku sędzia Igor Tuleya.

Read more

Debata ,,Nasze Prawa. Konstytucja, Karta Praw Podstawowych, EKPCz''

Debata ,,Nasze Prawa. Konstytucja, Karta Praw Podstawowych, EKPCz''

Read more

WARSZAWSKA KAFEJKA PRAWNA - Sąd i Obywatel - sprawiedliwość okiem adwokata

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza na ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach Warszawskiej Kafejki Prawnej Prosto o Prawie.

Read more

Jak zaprzyjaźnić się z prawem? - konkurs dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz bibliotekarzy do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji "Jak zaprzyjaźnić się z prawem?"

Read more

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Na znak udziału w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości przypnij fioletową wstążeczkę.   

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to święto obchodzone corocznie w Europie 23 maja w rocznicę śmierci sędziego Giovaniego Falcone, jego żony i ochraniających ich funkcjonariuszy policji, którzy zostali zamordowani 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię. Dzień upamiętnienia bezkompromisową w dążeniu do sprawiedliwości postawę sędziego Falcone oraz symbolizuje niezależność i niezłomność sędziów w dochodzeniu do prawdy.  

Inicjatorem ustanowienia obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Stowarzyszenie „Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności” MEDEL, a w Polsce Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. 

Symbolem święta stała się fioletowa wstążka wpięta do stroju przez sędziów, pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Fioletowe wstęgi rozwieszane są w miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości, w budynkach i  na stronach internetowych sądów, na kariatydach w Sądzie Najwyższym.

 Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2020 r. 


300x250_515a - strona.jpg

Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Wymiaru Sprawiedliwości oraz udziału w zajęciach WOS on-line ze znakomitymi sędziami i dziennikarzem, 25. Maja. Symbolem tego Dnia jest fioletowa wstążeczka przypięta do ubrania.  

 

#DzieńWymiaruSprawiedliwości; #DWS;

 📣📣📣 Dzień Wymiaru Sprawiedliwości organizują po raz kolejny Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA! 

W czasach pandemii i izolacji trudno jest przeprowadzić bezpośrednie spotkania w sądach, co było planowane z już okazji Dnia Edukacji Prawnej – 13 marca. Ten Dzień miał być obchodzony pod hasłem przeciwdziałania mowie nienawiści – STOP HEJT!,  ale z powodu COVID-19 został przeniesiony na Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Niestety w dalszym ciągu trwa sytuacja izolacji i wszystkie nasze działania muszą być przeniesione do Internetu.  

🔴Dzień Wymiaru Sprawiedliwości przypada 23 maja, ale lekcje z 👉WOS odbędą się online w: 

 👉poniedziałek 25 maja od godz. 9:00 - tak, aby udział w lekcji mógł stanowić element 👉edukacji zdalnej.

🔴W tym roku, wracamy tematycznie do najważniejszych zasad ustrojowych, czyli Konstytucji i niezależności sędziów oraz rozmawiamy o zagrożeniach płynących z mowy nienawiści w Internecie. 

  Zajęcia poprowadzą: 

👉 sędzia Paweł Juszczyszyn - 25 maja, godz. 9:00

👉 sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel - 25 maja, godz. 10:30 

👉 dziennikarz Sławomir Matczak "Hejt STOP!" - 12:00 - 25 maja, godz. 12

  📣📣📣Aby wziąć udział w interaktywnych zajęciach, uczniowie i nauczyciele mogą rejestrować się do specjalnej aplikacji webinarowej, która umożliwi zadawanie pytań w czasie zajęć – rejestracji należy dokonać kontaktując się z Iustitią na profilu Facebookowym (fb.me/sedziowie) lub wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Lekcje będą transmitowane na Facebooku Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, organizatorów tego święta. 

https://www.facebook.com/FEPI.fundacja.iustitia/

https://www.facebook.com/sedziowie/

750x200_339a_strona.jpg

 

 


 Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2019 r.

Link do strony >>> #DWS 2019 

 


 Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2018 r.

Plakat do pobrania (sugerowany rozmiar wydruku to A3)  

 dws2018.JPG 

Read more

Szanse i zagrożenia uchwalenia nowej Konstytucji

W dniu 15 maja 2018 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Seminarium o tematyce „Szanse i zagrożenia uchwalenia nowej Konstytucji” organizowane przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. 

Read more

Konkurs fotograficzny "MÓJ SĄD W OBIEKTYWIE" (2)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA w ramach Dnia Edukacji Prawnej #DEP ogłaszają Konkurs fotograficzny "MÓJ SĄD W OBIEKTYWIE"

Read more

Dzień Edukacji Prawnej 2020

UWAGA!!! Komunikat Zarządu Fundacji

 

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, kierując się troską o stan zdrowia naszego społeczeństwa, podjęliśmy decyzję o przesunięcie obchodów Dnia Edukacji Prawnej  na inny termin po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. Wstępnie, spotkania edukacyjne planujemy na 22 maja 2020 r. (piątek) w przeddzień Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, co będzie znakomitą okazją na uświetnienie tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że nasza propozycja, uwzględniająca bezpieczeństwo zdrowotne spotka się z Państwa akceptacją. O szczegółach poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Dzień Edukacji Prawnej w 2020 r. - przesuwamy termin.

„STOP HEJT!” – to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej. Intencją organizatorów jest dołączenie do ruchu społecznego, który przeciwstawia się mowie nienawiści oraz wszelkim przejawom agresji, jako godzących w podstawowe prawa człowieka i demokratyczne państwo prawa. Symulowane rozprawy w sądach, konkursy, wykłady, webinaria, a nawet premiera filmowej bajki  - te i wiele innych działań jest planowanych z okazji Dnia Edukacji Prawnej na terenie całego kraju.  Do pobrania  Plakat DEP 2020.pdf  


Plakat DEP 2020.jpg

Dzień Edukacji Prawnej jest symbolem zaangażowania sędziów i partnerów wydarzenia w całoroczną  działalność edukacyjną. Przykładem niech będzie Pomorski Tydzień Edukacyjny, który trwa w dniach 16-20 marca. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania, w szczególności dzieci i młodzieży, tematyką prawa, a także przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Na terenie całego kraju odbędą się zajęcia z udziałem sędziów, adwokatów i prokuratorów, konkursy i gry o charakterze edukacyjnym. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w symulowanych rozprawach i zwiedzania sądów. W tym roku Patronat  Honorowy nad Dniem Edukacji Prawnej przyjęli: Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Partnerem merytorycznym jest również największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska. 

W tym roku tematem głównym będzie, przeciwdziałanie mowie nienawiści – z raportu Fundacji Batorego z 2017 roku „Mowa nienawiści, mowa pogardy” wynika, że z hejtem w sieci spotkało się w naszym kraju aż 54,3% dorosłych i 95,6% młodzieży. Hejt, nienawiść, dyskryminacja, obrażanie, wzywanie do aktów agresji, fake newsy w Internecie mają bardzo konkretne skutki, często tragiczne dla ofiar, są jak broń, która rani psychikę, kaleczy, zabija. Jako zjawisko społeczne jest problemem globalnym, jest też problemem politycznym. Jakie są mechanizmy jego powstawania, w jaki sposób prawo traktuje takie destrukcyjne zachowania, jak każda osoba może się im przeciwstawiać, jak solidaryzować się z ofiarami? – Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją rozmowy i zdobycia konkretnej wiedzy. Warto pamiętać, że nienawiść ma swój wzorcowy kontrapunkt -  jest to zrozumienie, rozmowa, szacunek, akceptacja różnorodności, poszanowanie praw człowieka i jednostki.  

Premiera filmowej bajki „O królewnie, która zniosła wszystkie prawa” – już 13 marca.

 Dzieci małe oraz duże zapraszamy 13 marca na internetową premierę bajki „O królewnie, która zniosła wszystkie prawa”, która odbędzie się poprzez kanały komunikacyjne Fundacji oraz Wolters Kluwer Polska. Film powstał z inicjatywy pracowników Wolters Kluwer Polska i przez nich jest zrealizowany. Jest też zachętą do podejmowania działań artystycznych o tematyce prawnej przez szkoły oraz wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie dotyczącym przeciwdziałaniu mowie nienawiści, ogłoszonym 13 marca.

 Ciekawą formą współpracy ze szkołami jest możliwość nagrania lekcji prawa lub przygotowanie scenariusza lekcji o prawie i następnie udostępnienie w otwartych zasobach edukacyjnych Fundacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli. 

 Partnerem Dnia Edukacji Prawnej jest Wolters Kluwer Polska, który na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak i szerszego grona odbiorców. W obecnej chwili, kiedy epidemia koronawirusa ogranicza spotkania bezpośrednie, wagi nabiera program wydarzeń przygotowany przez Wolters Kluwer Polska w oparciu o Internet dostępny poprzez stronę informacyjną, która obecnie jest aktualizowana http://www.DEP.wolterskluwer.pl  A tam m. in.:

 • w cyklu artykułów „Bliżej Prawa” np. Co warto wiedzieć o pracy zdalnej w związku z epidemią koronawirusa COVID – 19. Ale nie tylko - SPRAWDŹ

 • 13. marca godz. 12.30 webinar pt. „Jak przeciwdziałać hejtowi i dyskryminacji”. Rozmowa Patrycji Rojek Socha z Prawo.pl z mec. Aleksandrą Ejsmont, realizującą m.in. projekt #Spotkaniazparagrafem, w którym podejmowane są m.in. prawne problemy mowy nienawiści, stalkingu, czy cyberprzestępczości. SPRAWDŹ! 

 

 Promowane są również publikacje na temat prawa skierowane do młodzieży – m. in. Apteczka prawna. Lex bez łez oraz Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami, które stanowią wsparcie dla uczniów i nauczycieli w poznawaniu i rozumieniu prawa. Z tej okazji w dniach 13 – 17 marca wybrane książki dostępne są z 25% rabatem.

 

Dzień Edukacji Prawnej w Sądach powszechnych w całym kraju.

 

Zapraszamy szkoły do nawiązania kontaktu z lokalnymi sądami powszechnymi w celu zaplanowania udziału uczniów i nauczycieli w Dniu Edukacji Prawnej 13. Marca 2020 r. oraz śledzenia stron internetowych www.iustitia.pl  oraz www.edukacja.iustitia.prawo.pl. Więcej informacji na temat Dnia Edukacji Prawnej znajdą Państwo na stronie www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wydarzenia/dzien-edukacji-prawniczej.

 

1.     Oddział w Lublinie

 

Kafejka Prawna „Z sędzią przy ławie i kawie”

 

O aktualnej pracy sędziego, o potrzebie aktywności publicznej, o trudnych wyborach i dylematach moralnych

 

Organizatorzy: Lubelski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenie im. Prof. Z. Hołdy 

 

Data: 16 marca 2020 r. godz. 18.00

Restauracja Sielsko-Anielsko, Lublin, ul. Stary Rynek 17

 

2.     Oddział Toruńsko-Wrocławski

 

Kafejka Prawna „Co w prawie piszczy” we Włocławku – data 25 marca 2020 r. godz. 17.00-19.00, Centrum Kultury Browar B

 

Temat: Co teatr ma wspólnego z sądem? Spotkanie z reżyserką filmową i teatralną Magdalena Łazarkiewicz, Czy w Sądzie są elementy teatru? Czy możliwy jest bunt jednostki wobec hipokryzji społeczeństwa? Te i inne prawne i społeczne problemy staną się kanwą naszego spotkania.

Kontakt Jarosław Konopko tel. 609-538-069

 

3.     Oddział w Opolu  

 

Sąd Okręgowy w Opolu, częściowo 16 marca 2020 r. - planowane jest zwiedzanie sądu, symulacje rozpraw, edukacja o prawie i pracy sędziów (co najmniej 6 grup)

 

Sąd Rejonowy w Opolu, w którym planowane jest zwiedzanie sądu, edukacja o prawie, warsztaty z postępowania w sprawach nieletnich z uwzględnieniem tematu hejtu, ewentualnie  symulacje rozpraw (co najmniej 10 grup),  

Sąd Rejonowy w Prudniku – zwiedzanie sądu, edukacja o prawie i zajęcia dot. hejtu (9 grup),  

Sąd Rejonowy w Brzegu, zwiedzanie sądu i spotkania z sędziami (3 grupy), 

Sąd Rejonowy w Głubczycach – zajęcia o hejcie (1 grupa), 

Sąd Rejonowy w Oleśnie – lekcje w dwóch klasach - w szkołach podstawowych w Cieciulowie i Praszce, 

Sąd Rejonowy w Nysie - symulacje rozpraw i zwiedzanie sądu (10 grup), 

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, prelekcje dotyczące cyberprzemocy i hejtu prowadzone przez kuratorów rodzinnych, zaplanowane na kilka najbliższych tygodni (4 klasy),  

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich zwiedzanie sądu i spotkania z sędziami.

 Osoba kontaktowa: Monika Ciemięga tel. 605-722-090

 

4.     Oddział w Poznaniu

 

Data: 20 marca 2020 r. godz. 10.00-12.00

Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalesewie, ul. Jana Heweliusza 26  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Oddział Wielkopolski, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Szkoła podstawowa nr 2 Zalasewie, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Okręgowa rada Radców Prawnych w Poznaniu

 

Symulowana rozprawa: Sąsiedzka zadyma o dym z komina

 

Przedmiot inscenizowanego procesu będzie bardzo poważny, społecznie istotny, dotyczący niemal każdego mieszkańca i przechodnia. Dymy w powietrzu, konflikty sąsiedzkie, interwencje Straży Miejskiej… Smog, o którym codziennie słyszymy oraz jego konsekwencje, a ogólnie ochrona środowiska, są przedmiotem żywego zainteresowania i ostrych dyskusji. Stan faktyczny sprawy dotyczy miejscowości Grzymałowo, a scenariusz inspirowany jest autentycznymi procesami z innych części Polski. Powodowie wnieśli powództwo o zaniechanie przez pozwanych sąsiadów immisji - zakazanie palenia w starym piecu CO na węgiel oraz korzystania z grilla w porze letniej, na podstawie przepisu art. 144 Kodeksu cywilnego, w świetle którego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

5.     Oddział we Wrocławiu

 

Debata Oksfordzka

 

6.     Oddział w Warszawie

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

 

Data 12 marca 2020 r. godz. 10.00-12.30  

2 klasy SP nr 350 w Warszawie  

1.     Prezentacja dot. Przeciwdziałania mowie nienawiści – osoby prowadzące red. Sławomir Matczak, sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda 

 

2. symulowana rozprawa karna  

Osoba kontaktowa: Marta Kożuchowska – Warywoda, tel. 501-126-222  

Data 13 marca 2020 r. godz. 10.00-12.30  

2 klasy – szkoły podstawowe

 

3.     Prezentacja dot. Przeciwdziałania mowie nienawiści – osoby prowadzące red. Sławomir Matczak, sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka  

4.     Symulowana rozprawa karna  

Osoba kontaktowa: Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka tel. 600-276-661

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

 

Data 13 marca 2020 r.  

- zwiedzanie budynku sądu  

- symulowana rozprawa  

Osoba kontaktowa: Dorota Loryś – Kosylo tel. 692-406-034

 

7.     Odział w Rzeszowie

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, ul. Gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów  

Data 13 marca 2020 r. godz. 9.30 i 11.30

 

Dwie symulacje rozpraw z udziałem studentów wydziału prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego  

Osoba kontaktowa: Katarzyna Baryła tel. 607-443-106  

 

 

1.     POMORSKI TYDZIEŃ  EDUKACJI PRAWNEJ 16-20 MARCA 2020 R.

 

 

 

Godziny

PONIEDZIAŁEK

16.03.2020 ROKU

WTOREK

17.03.2020 ROKU

ŚRODA

18.03.2020 ROKU

CZWARTEK

19.03.2020 ROKU

PIĄTEK

20.03.2020 ROKU

9.00-10.00

SALA 312

GODZ. 09.00-10.00

Prezentacja o mowie nienawiści  (SSR H. Dumanowska- Łosin)

 1 klasa z 7-8 klasy szkoły podstawowej lub liceum

SALA 312

GODZ. 09.00- 10.15

symulacja rozprawy przygotowana przez uczniów klasy patronackiej IUSTITIA z IX LO w Gdyni,

60 osób z klas 5-6 szkoły podstawowej

SALA 130

GODZ. 09.00-10.00

Prezentacja o mowie nienawiści  (SSR M. Szeleźniak)

 1 klasa z 7-8 klasy szkoły podstawowej lub liceum

SALA 312

GODZ. 09.00-10.00

Prezentacja o mowie nienawiści  (SSR M. Szeleźniak)

 1 klasa z 7-8 klasy szkoły podstawowej lub liceum

SALA 130

GODZ. 09.00-09.50

symulacja rozprawy (sekr. J. Rejman)

2 klasy z I-II klasy szkoły podstawowej

10.00- 11.00

SALA 312

GODZ. 10.00-11.00

Prezentacja o mowie nienawiści  (SSR H. Dumanowska- Łosin)

 1 klasa z 7-8 klasy szkoły podstawowej lub liceum

SALA 312

GODZ. 10.30- 12.00

udział w rozprawie karnej (SSR J. Mierzwa),

90 osób z klas 7-8 szkoły podstawowej lub liceum;

SALA 32B

GODZ. 10.00-11.00

pogadanka o mediacji (SSR T. Skrzypkowska) jedna klasa 7-8 szkoły podstawowej lub liceum

 

 

 

SALA 21

GODZ. 10.00-12.00

symulacja rozprawy cywilnej przygotowana przez uczniów pod kierunkiem sędziego (SSR J. Jank) – konieczny wcześniejszy kontakt nauczyciela i uczniów z sędzią  - klasa szkoły średniej lub 7/8 szkoły podstawowej

SALA 312

GODZ. 10.00-12.00

symulacja rozprawy przygotowana przez uczniów klasy patronackiej IUSTITIA z IX LO w Gdyni,

60 osób z klas 5-6 szkoły podstawowej

SALA 130

GODZ.10.00-11.00

pogadanka o mediacji (SSR T. Skrzypkowska) jedna klasa 7-8 szkoły podstawowej lub liceum

SALA 15

GODZ. 10.00-12.00

symulacja rozprawy cywilnej przygotowana przez uczniów pod kierunkiem sędziego (SSR M. Żelewskiej) – konieczny wcześniejszy kontakt nauczyciela i uczniów z sędzią 

klasa szkoły średniej lub 7/8 szkoły podstawowej

11.00-12.00

SALA 2

GODZ. 11.00-12.00

pogadanka z dziećmi o prawie rodzinnym (SSR M. Matusiak) – klasa III SP nr 6 w Gdyni

j.w

SALA 130

GODZ. 11.30-13.00

Udział w rozprawie karnej (SSR I. Rudek) 90 osób z klas 7-8 szkoły podstawowej lub liceum

j.w

j.w

12.00- 13.00

SALA 312

GODZ.12.30-13.30

symulacja rozprawy na kanwie „Kopciuszka” przygotowana przez sędziów,

90 osób z klasy 5-6 szkoły podstawowej

SALA 312

GODZ. 12.00- 13.30

udział w rozprawie karnej (SSR J. Mierzwa),

90 osób z klas 7-8 szkoły podstawowej lub liceum;

 

j.w

SALA 312

GODZ. 12.00-12.50

symulacja rozprawy (sekr. A. Sierzputowska)

2 klasy z I-II klasy szkoły podstawowej

SALA 130

GODZ. 12.00-13.30

symulacja rozprawy przygotowana przez uczniów klasy patronackiej IUSTITIA z II LO w Gdyni,

60 osób z klas 5-6 szkoły podstawowej

13.00-14.00

 

SALA 312

GODZ. 13.30-14.30

Prezentacja o mowie nienawiści  (SSR M. Szeleźniak)

 1 klasa z 7-8 klasy szkoły podstawowej lub liceum.

 

SALA 312

GODZ. 13.00-13.50

symulacja rozprawy (sekr. A. Sierzputowska)

2 klasy z I-II klasy szkoły podstawowej

SALA 130

GODZ. 13.45-14.30

symulacja rozprawy (sekr. J. Rejman)

2 klasy z I-II klasy szkoły podstawowej

 

OPROWADZANIE:

 

1.    Oprowadzanie klas po sądzie (SSR M. Warecka) – jedna klasa szkoły podstawowej godz. 11.30- 12.30 Poniedziałek

 

2 razy po jednej klasie szkoły podstawowej godz. 10.00- 11.00 i 11.30-12.30 Wtorek, Środa, Piątek

 

2.    Oprowadzanie klas po sądzie (SSR E. Nawara) –  jedna klasa szkoły podstawowej godz. 09-00- 10.00 Poniedziałek

 

2 razy po jednej klasie szkoły podstawowej godz. 10.30- 11.30 i 12.00-13.00 Środa, Czwartek, Piątek

 

 

Program Internetowy Dni Edukacji Prawnej w Wolters Kluwer Polska. A w nim:

 

😊 Premiera filmowej bajki „O królewnie, która zniosła wszystkie prawa” – już 13 marca.

 

WEBINAR

 

13 marca godz. 12.30  Jak przeciwdziałać hejtowi i dyskryminacji”.

 

Rozmowa Patrycji Rojek-Socha z Prawo.pl z mec. Aleksandrą Ejsmont, realizującą m.in. projekt #Spotkaniazparagrafem, w którym podejmowane są m.in. prawne problemy mowy nienawiści, stalkingu, czy cyberprzestępczości. SPRAWDŹ! 😊

 

Cykl "Bliżej Prawa"

 

Artykuły opisują i wyjaśniają prawne aspekty zagadnień, które dotyczą niemal każdego z nas m.in. postępowanie pacjenta w sytuacji błędu medycznego, koronawirusa – COVID - 19, w kontekście  pracy zdalnej, inicjatyw obywatelskich i budżetu partycypacyjnego jak również wiele innych:.

 

- Spadki i darowizny w rodzinie

 

- Jak korzystać z ulgi prorodzinnej w PIT

 

- Co warto wiedzieć o pracy zdalnej (koronawirus!)

 

- Kiedy opłaca się złożyć wniosek o emeryturę

 

- Koszty sądowe – za jakie sprawy zapłacimy więcej

 

- Odpowiedzialność za nieprawdziwe opinie/oceny w sieci

 

- Kiedy lepiej założyć jednoosobowa firmę, a kiedy – spółkę

 

- Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – o czym pamiętać, na co uważać

 

- Zamiast narzekać na urzędy, lepiej działać – inicjatywy obywatelskie, budżet partycypacyjny itp.

 

- Jak powinien postępować pacjent w sytuacji błędu medycznego – jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa

 

- Jakich badań można domagać się od lekarza rodzinnego

 

- Stop hejt

Wywiady

 

O prawach zwierząt i nie tylko - z adwokat Karoliną Kuszlewicz

 Rozmawia: Krzysztof Sobczak

 Obejrzyj nagranie 

 

Rozmowa z prof. Piotrem Tuleją, konstytucjonalistą, redaktorem naukowym komentarza do Konstytucji RP 

Rozmawia: Krzysztof Sobczak

 Obejrzyj nagranie 

Rabat na książki

Tylko w dniach 13-17 marca 25% rabatu  na wybrane książki prawnicze https://www.profinfo.pl/dzien-edukacji-prawnej

 

 


 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Prawnej obchodzony jest 15 marca 2019. Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.   

 

Read more

WARSZAWSKA KAFEJKA PRAWNA - Porozmawiajmy o reformie wymiaru sprawiedliwości

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA rozpoczął cykl spotkań z prawnikami, podczas których można porozmawiać o bieżących problemach wymiaru sprawiedliwości.

Read more

Konkurs Trzy najważniejsze prawa człowieka

  Miło nam poinformować, że konkurs na esej „Trzy najważniejsze prawa człowieka” został rozstrzygnięty.

Read more

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2017

Na znak udziału w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości przypnij fioletową wstążeczkę i weź udział w otwartej rozprawie.   

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to święto obchodzone corocznie w Europie 23 maja w rocznicę śmierci sędziego Giovaniego Falcone, jego żony i ochraniających ich funkcjonariuszy policji, którzy zostali zamordowani 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię. Dzień upamiętnienia bezkompromisową w dążeniu do sprawiedliwości postawę sędziego Falcone oraz symbolizuje niezależność i niezłomność sędziów w dochodzeniu do prawdy.  

Read more

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

Read more

Dzieci o prawie

Lekcja prawa w Lublinie

FUNDATORZY

 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3