Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > III webinarium z okazji DEP 2024 – 15 marca

Eko odpowiedzialni – czy drzewa dziękują?, godz. 11 – 11.40 – z aktywistką Anną Albin z Inicjatywy Dzikie Karpaty rozmawia Jarosław Konopka.

W dniu 15 marca 2024 r. zapraszamy uczniów na trzy webinaria on-line. Nauczycieli zgłaszających grupy prosimy o kontakt na adres: fundacja@iustitia.pl . Zwrotnie prześlemy informację o sposobie logowania.

Eko odpowiedzialni – czy drzewa dziękują?, godz. 11 – 11.40 – z aktywistką Anną Albin z Inicjatywy Dzikie Karpaty rozmawia Jarosław Konopka

Art.  86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określa obowiązek dbałości o stan środowiska i  ekosystemu. Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie ich pogorszenie. Ochrona dzikiej przyrody jest wspólnym obowiązkiem a prawo obywateli o tym by decydować o zarządzaniu polskimi lasami, które są dobrem publicznym – prawem, z którego należy korzystać.

Odpowiemy na pytania:

  1. Jak inicjatywy obywatelskie mogą być realizowane i czy ich działania przyczyniają się do ochrony środowiska?

2. Jak organizować się by osiągnąć cel , którym jest ochrona obszarów zagrożonych działaniem człowieka? Czy i jak współdziałać ze społecznością lokalną ?

3. Czym zajmuje się Inicjatywa Dzikie Karpaty?

4. Czy doraźny zakaz wycinki drzew to dobry pomysł?

Anna Albin – biolożka ze specjalizacją w partycypacyjnej ochronie przyrody, edukatorka w Ogrodzie Botanicznym UW. Związana z kolektywem edukatorskim Nauka Ukorzeniona działającym przy Domu Przyrody i Kultury w Teremiskach i Inicjatywą Dzikie Karpaty.

Jarosław Konopka – sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku, członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii , członek SSP Iustitia

 

Pozostałe webinaria tego dnia:

  1. Praktyczny poradnik nie tylko dla początkującego aktywisty, 9.00 – 9.40 z Jakubem Kocjanem z Akcji Demokracja, rozmawia Jolanta Jeżewska
  2. Uczniu poznaj swoje prawa z „Prawem Marcina”, 10.00 – 10.40, z Marcinem Kruszewskim rozmawia Radek Łukasik

Nauczycieli zgłaszających uczniów prosimy o kontakt na adres: fundacja@iustitia.pl .