W mediacji jest MOC!

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day), ogólnoświatowe święto zainicjowane 20 października 2005 roku przez amerykańskie stowarzyszenie profesjonalistów w rozwiązywaniu konfliktów. Służy popularyzowaniu pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). W Polsce obchodzimy je od 2008 roku w każdy trzeci czwartek października. W roku 2023 przypadł na 19 października.

Przedstawiamy produkcję Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw pt. „MEDIACJA – bądź wola twoja”.