Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wydarzenia > Współczesna młodzież a problem hejtowania na przykładach zaczerpniętych z lektury Harry’ego Pottera

Podczas webinarium młodzież pozna odpowiedź na pytania:

  1. Czym jest mowa nienawiści?
  2. Jakie mogą być konsekwencje prawne stosowania mowy nienawiści?
  3. Jakie mogą być konsekwencje stosowania mowy nienawiści na przykładach z historii nowożytnej?

 

15 marca 2023 r., godz. 10.00 – 10.40

 

Rozmawiać będą:

Profesor Ewa Łętowska – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU, pierwsza rzecznik praw obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Autorka książek, artykułów, esejów, felietonów poświęconych prawu (konstytucyjne, cywilne, prawa człowieka) oraz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych  muzyce poważnej.

Michał Szwestka – z wykształcenia prawnik z pasji – nauczyciel.

Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich oraz czynny zawodowo nauczyciel. Pomysłodawca i organizator konkursu „Potyczki prawne”, który ma status konkursu wojewódzkiego. W 2023 roku jest już 5-ta edycja. Więcej na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/search/top?q=potyczki%20prawne.