Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wydarzenia > Po co nam europejskie sądy?

Sędziowie Monika Ciemięga i Joanna Hetnarowicz-Sikora przedstawią zakres działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyjaśnią w jakich sprawach i na jakich zasadach można wnieść skargi do tych sądów. Przybliżą funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i odpowiedzą na pytania o jego kompetencje w przypadku konfliktów zbrojnych.

15.03.2022, godz. 12.50 – 13.30 

Zgłoszenia uczniów do udziału w webinarium prosimy kierować na adres: fundacja@iustitia.pl . Zwrotnie prześlemy informację o sposobie logowania. Wziąć udział w webinariach można także poprzez profil Fundacji na Facebooku.

https://www.profinfo.pl/sklep/stwierdzenie-naruszenia-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-jego-skutki-w-polskim-procesie-cywilnym,159320.html