Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wydarzenia > Konkurs na plakat „15 lat Polski w Unii Europejskiej”

Wykonaj plakat „15 lat Polski w Unii Europejskiej” i wygraj wizytę w Brukseli.

 

 

1200x628_16h0ok.jpgUWAGA! Ostateczny termin przesyłania prac przesunęliśmy na 15 maja. 

 W związku z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie plakatu, w dowolnej technice plastycznej, na temat wskazany w tytule konkursu, tj. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”.  Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 13 maja 2019 roku na adres: Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs” (decyduje data doręczenia adresatowi).  Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi 21 maja 2019 roku.

    Celem Konkursu jest uczczenie historycznego faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które było ukoronowaniem przemian demokratycznych dokonanych w Polsce w latach 90-tych XX wieku, świadectwem przemian geopolitycznych i stało się podstawą dynamicznego rozwoju Polski w XXI wieku. Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

    Nagroda
    Nagrodę Główną dla laureatów konkursu, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie  miejsce stanowi wizyta studyjna w Komisji Europejskiej i innych instytucjach UE w Brukseli (Belgia). Termin wizyty studyjnej planowany jest na 12 – 14 czerwca 2019 r.

    Organizatorem nagrody głównej jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Organizator pokrywa koszty związane z przejazdami międzynarodowymi z Warszawy  do Brukseli i z powrotem, przejazdami wewnętrznymi na terenie Brukseli, częściowym wyżywieniem oraz programem pobytu w Instytucjach UE.  Szczegóły w Regulaminie Konkursu ->

    Warunki uczestnictwa
    Każdy uczestnik lub zespół dwuosobowy może złożyć w Konkursie jedną pracę.  Prace muszą być podpisane imionami i  nazwiskami autorów wraz z podaniem ich daty urodzenia, szkoły i klasy, do której uczęszczają, a także adresu zamieszkania i adresu poczty elektronicznej. W przypadku uczestników małoletnich konieczne jest również przesłanie wraz z pracą konkursową oświadczenia podpisanego przez opiekuna uczestnika (Wzór w Załączniku nr 1 do Regulaminu).

    Przyjmowane będą wyłącznie prace wykonane w formacie A2. Szczegóły w Regulaminie Konkursu ->
    W kryteriach oceny zostaną uwzględnione:
    -zgodność z tematem,
    -wyraz artystyczny
    -oraz zastosowana technika.

    Organizatorzy
    Konkurs organizują Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

logo-fundacja-wk-bg-light.png     ke logotyp.PNG

 
    Partnerami Konkursu są:
    – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
    – Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.

    Regulamin Konkursu -> 

1200x628_16h0ok.jpeg