Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wydarzenia > Pierwsza umowa o pracę. Co muszę wiedzieć?

W badaniu młodzieży szkół średnich, które przeprowadziliśmy w 2022 roku, prawie 70% badanych uczniów wskazało na zainteresowanie tematem pierwszej umowy o pracę.  Wychodząc naprzeciw tej potrzebie z okazji Dnia Edukacji Prawnej zapraszamy na webinarium.

Odpowiemy na pytania:

  1. Jak powinien przebiegać proces angażowania pracownika do pracy zgodny z prawem?
  2. Na co trzeba zwrócić uwagę angażując się po raz pierwszy do pracy?
  3. Co powinna zawierać umowa o pracę, a czego nie powinna zawierać?

 

15 marca 2023r., godz. 9.00 – 9.40

 

Rozmawiać będą:

Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca, autorka, Dyrektor Działu Analiz i Badań Marketingowych w Wolters Kluwer Polska, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”

Piotr Wojciechowski – adwokat, wykładowca akademicki, publicysta.

Wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 jako jego Wicedyrektor. Czynnie uczestniczył we wszystkich jego pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy na inspektora pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.