Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Zobacz jak przebiegał Dzień Edukacji Prawnej w Warszawie

W tym roku Dzień Edukacji Prawnej obchodzony 15 marca obfitował w wiele atrakcyjnych wydarzeń mających na celu popularyzowanie prawa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli okazję porozmawiać o przepisach w przystępny sposób oraz podpatrzeć, na jakich zasadach funkcjonują instytucje prawne w Polsce.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się spotkanie z uczniami czterech klas licealnych. Wszystkie klasy uczestniczyły w zwiedzaniu budynku Sądu Okręgowego z profesjonalnym przewodnikiem. Następnie uczniowie mieli okazję wziąć udział w rozprawie karnej przygotowanej przez sędziów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Dziekan Okręgowej rady Adwokackiej adw. Mikołaj Pietrzak poprowadził wykład z zakresu podstaw prawa dla grupy 50 uczniów. Kolejną atrakcją było spotkanie z wolontariuszami Fundacji Court Watch i prezentacja gry Prawopolis.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie odbyło się spotkanie z uczniami trzech klas licem i jednej klasy gimnazjum. Wszystkie klasy spotkały się z sędziami, który przygotowali prezentację z zakresu podstaw prawa, funkcjonowania sądów i pracy sędziów. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach z kryminalistyki przygotowanych przez pracowników naukowych Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejną atrakcją było spotkanie z wolontariuszami Fundacji Court Watch i prezentacja gry Prawopolis.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie odbyło się spotkanie z uczniami klasy 6 szkoły podstawowej oraz z uczniami technikum. Obie grupy młodzieży spotkały się z sędziami, który przygotowali prezentację z zakresu podstaw prawa, funkcjonowania sądów i pracy sędziów. Funkcjonariusze policji z Sekcji Policji Sądowej KSP zaprezentowali sprzęt, którym posługują się podczas służby oraz opowiedzieli o swojej pracy. Ponadto starsza grupa uczestniczyła w charakterze widowni w rozprawie karnej.

 

Wszyscy uczestnicy Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym oraz w Sądach Rejonowych dla Warszawy-Woli i dla Warszawy-Żoliborza otrzymali Apteczkę Prawną. Lex bez łez – praktyczny i bogaty w przykłady poradnik dla młodzieży, który dostarcza informacji prawnych niezbędnych dla każdego wchodzącego w dorosłość człowieka.

 Aby sprawdzić, co działo się w innych miastach Polski podczas Dnia Edukacji Prawnej kliknij tutaj.

Organizatorem Dnia Edukacji Prawnej są: Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wolters Kluwer Polska SA.

 

 

dzien_edu_prawnej_warszawa.png

dzien_edu_prawnej_warszawa2.png

dzien_edu_prawnej_warszawa3.png

dzien_edu_prawnej_warszawa4.png

dzien_edu_prawnej_zoliborz.png