Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Zmiany w Zarządzie FEPI

W związku z delegacją do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotychczasowa Prezeska Fundacji sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda złożyła rezygnację ze stanowiska i członkostwa w Zarządzie.

Zarząd pragnie podziękować Marcie za 7 lat kierowania naszą Fundacją, za ogromne zaangażowanie oraz życzliwą i konstruktywną współpracę na rzecz edukacji.  Życzymy jej także powodzenia w nowej roli.