Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > 15 marca – Webinaria dla szkół podczas Dnia Edukacji Prawnej

W dniu 15 marca 2023 r. zapraszamy uczniów na trzy webinaria on-line. Nauczycieli zgłaszających uczniów do udziału prosimy o kontakt na adres: fundacja@iustitia.pl . Zwrotnie prześlemy informację o sposobie logowania. Wziąć udział w webinariach można także poprzez profil Fundacji na Facebooku.

 

 1. „Pierwsza umowa o pracę. Co muszę wiedzieć?”, godz. 9.00 – 9.40 – mec. Piotr Wojciechowski i Elżbieta Piotrowska-Albin – wiceprezes FEPI.
 2. „Współczesna młodzież a problem hejtowania na przykładach zaczerpniętych z lektury Harry’ego Potter”, godz. 10.00 – 10.40 – prof. Ewa Łętowska i Michała Szwestka – nauczyciel, twórca Potyczek prawnych.
 3. „Jest sprawa – młody konsumencie poznaj swoje prawa”, godz. 11.00 – 11.40 – Daria Górniak-Dzioba – radczyni prawna i mediatorka sądowa.

 

Opis webinariów:

 1. Pierwsza umowa o pracę. Co muszę wiedzieć?”, 15 marca 2023r., godz. 9.00 – 9.40.

W badaniu młodzieży szkół średnich, które przeprowadziliśmy w 2022 roku, prawie 70% badanych uczniów wskazało na zainteresowanie tematem pierwszej umowy o pracę.  Wychodząc naprzeciw tej potrzebie z okazji Dnia Edukacji Prawnej zapraszamy na webinarium.

Odpowiemy na pytania:

 1. Jak powinien przebiegać proces angażowania pracownika do pracy zgodny z prawem?
 2. Na co trzeba zwrócić uwagę angażując się po raz pierwszy do pracy?
 3. Co powinna zawierać umowa o pracę, a czego nie powinna zawierać?

 

Rozmawiać będą:

Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca, autorka, Dyrektor Działu Analiz i Badań Marketingowych w Wolters Kluwer Polska, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”.

Piotr Wojciechowski – adwokat, wykładowca akademicki, publicysta.

Wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 jako jego Wicedyrektor. Czynnie uczestniczył we wszystkich jego pracach o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy na inspektora pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

 1. „Współczesna młodzież a problem hejtowania na przykładach zaczerpniętych z lektury Harry Pottera”, 15 marca 2023 r., godz. 10.00 – 10.40.

Podczas webinarium młodzież pozna odpowiedź na pytania:

 1. Czym jest mowa nienawiści?
 2. Jakie mogą być konsekwencje prawne stosowania mowy nienawiści?
 3. Jakie mogą być konsekwencje stosowania mowy nienawiści na przykładach z historii nowożytnej?

 

Rozmawiać będą:

Profesor Ewa Łętowska – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU, pierwsza rzecznik praw obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Autorka książek, artykułów, esejów, felietonów poświęconych prawu (konstytucyjne, cywilne, prawa człowieka) oraz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych  muzyce poważnej.

Michał Szwestka – z wykształcenia prawnik, z pasji – nauczyciel.

Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich oraz czynny zawodowo nauczyciel. Pomysłodawca i organizator konkursu „Potyczki prawne”, który ma status konkursu wojewódzkiego. W 2023 roku jest już 5-ta edycja. Więcej na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/search/top?q=potyczki%20prawne. 

 1. „Jest sprawa – młody konsumencie poznaj swoje prawa”, 15 marca 2023 r., godz. 11.00 – 11.40.

Konsumentami jesteśmy wszyscy, dlatego warto poznać swoje prawa. Efektem webinarium będzie zrozumienie zagadnienia oraz znajomość  podstawowych praw w tym zakresie.

Uczeń po zajęciach:

 1. zna pojęcie „konsument”,
 2. zna zachowania charakteryzujące „świadomego konsumenta”,
 3. wie co zrobić z produktem nie spełniającym warunków umowy lub produktem wadliwym,
 4. świadomie dokonuje zakupów
 5. wie jak reklamować wadliwy towar

Prowadząca:

Daria Górniak-Dzioba, radczyni prawna i mediatorka sądowa wpisana na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Rejonowym w Płocku, członkini Komisji Praw Człowieka przy OIRP w Toruniu.