Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Tekst Konstytucji RP dostępny w formie audiobooka

 

Udostępniamy w formie audiobooka aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka.

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym. Określa ona nie tylko podstawy polityczne i ekonomiczne naszego ustroju, ale również wskazuje, jakie prawa i obowiązki posiada każdy obywatel.

Warto konstytucję znać i przede wszystkim rozumieć z kilku powodów:

-jest ona pierwszym źródłem wiedzy na temat zasad funkcjonowania państwa oraz jego organów,

-określa granice w ramach których poszczególne władze zobowiązane są funkcjonować,

-jest źródłem wiedzy o postawach i wartościach ważnych dla obywateli,

-znajomość Konstytucji pozwala budować silne społeczeństwo obywatelskie, które świadome swoich wolności i zobowiązań potrafi w razie konieczności egzekwować zawarte w niej zapisy.

 

 

Poniżej udostępniamy w formie audiobooka aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka.

Nagranie zawiera również:

  • omówienie wybranych polskich konstytucji, od Konstytucji 3 Maja z 1791 r. aż do obecnie obowiązującej Konstytucji,
  • porównanie ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Norwegii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Republiki Francuskiej,
  • analizę najważniejszych treści, które powinna zawierać konstytucja państwa.

             40156670_konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-z-plyta-cd_2_250x357_FFFFFF_pad_0.jpg

 

 

PRZYKŁADY KONSTYTUCJI NA ŚWIECIE

POLSKIE KONSTYTUCJE NA PRZESTRZENI WIEKÓW

PREAMBUŁA

ROZDZIAŁ 1 RZECZPOSPOLITA

ROZDZIAŁ 2 WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

                Wolności i prawa osobiste

                Wolności i prawa polityczne

                Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

                Środki ochrony wolności i praw

                Obowiązki

ROZDZIAŁ 3 ŹRÓDŁA PRAWA

ROZDZIAŁ 4 SEJM I SENAT

                Wybory i kadencja

                Posłowie i senatorowie

                Organizacja i działanie

                Referendum

ROZDZIAŁ 5 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ 6 RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ROZDZIAŁ 7 SAMORZĄD TERYTORIALNY

ROZDZIAŁ 8 SĄDY I TRYBUNAŁY

               Sądy

                Trybunał Konstytucyjny

               Trybunał Stanu

ROZDZIAŁ 9 ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

                Rzecznik Praw Obywatelskich

                Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ROZDZIAŁ 10 FINANSE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 11 STANY NADZWYCZAJNE

ROZDZIAŁ 12 ZMIANA KONSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE