Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Spotkania z sędziami z IUSTITII z okazji DEP 2024 w całym kraju

Dzień Edukacji Prawnej właściwie już się rozpoczął. Oprócz webinariów, które odbędą się 15 marca oraz centralnego spotkania z 340 licealistami pod hasłem „Prawo jest wszędzie” na Wydziale Zarządzania UW w całym kraju odbywają spotkania sędziów ze IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich z dziećmi i młodzieżą.

Oto lista aktywności oddziałów:

1. IUSTITIA Oddział w Przemyślu
15.03.2024 roku godz. 10.00
– w ramach DEP Iustitia Oddział Przemyśl, Zespół Interdyscyplinarny MOPS Przemyśl, KMP Przemyśl i Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu organizują symulację rozprawy i lekcję dla młodzieży w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.
2. IUSTITIA Oddział w Krakowie
15.03.2024 roku godz. 10.00-11.30
– w ramach DEP Iustitia Oddział Kraków organizuje spotkanie sędziów z uczniami LO w Myślenicach. Rozmawiać będą o konstytucji, a zwłaszcza o tym, że przewiduje ona więcej praw niż obowiązków obywatelskich, ale także o tym, dlaczego warto wiedzieć więcej na temat prawa. Jak może, a nawet powinien zachowywać się obywatel, aby nie tylko jemu żyło się dobrze w jego małej lokalnej ojczyźnie i w Polsce.
3. IUSTITIA Oddział we Włocławku
11.03.2024 roku godz. 09.00
– w ramach DEP sędzia Jarosław Konopka poprowadzi spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Rozmawiać będą o tym, jak zostać „sprawczym obywatelem” i o prawach podstawowych.
4. IUSTITIA Oddział w Szczecinie
Koszalin
11, 18, 20, 22 marca 2024 r. warsztaty StopHejt dla SP 4 w Koszalinie z udziałem sędziów , prokuratorów, adwokatów, notariusza i radcy prawnego w autorskim scenariuszu napisanym przez sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Annę Górnik
18 marca 2024 r. pokazowa symulacja rozprawy karnej z udziałem uczniów szkoły ponadpodstawowej TEB Edukacja w Koszalinie w trakcie, której uczniowie pod przewodnictwem sędziego (z udziałem adwokata i prokuratora) będą mogli wcielić się w role procesowe: sędziego, oskarżonego, prokuratora, obrońcy, świadka,
Szczecin
12, 19, 25 i 26 marca 2024 r. warsztaty StopHejt w LO nr 1
20 marca 2024 r. warsztaty StopHejt w SP 74 w Szczecinie
15 i 21 marca 2024 r. warsztaty StopHejt Sp nr 53 w Szczecinie
Sławno
15 marca 2024 r. wizyta w SR Sławnie uczniów SP 3 w Sławnie w czasie którego dzieci zwiedzą Sąd, a poza tym rozmawiać będą na temat roli sądu i praworządności w życiu obywatela
22 marca 2024 r. – spotkanie w budynku sądu z uczniami klasy Szkoły Podstawowej w Darłówku i SP 2 w Sławnie w w czasie którego dzieci zwiedzą Sąd, a poza tym rozmawiać będą na temat roli sądu i praworządności w życiu obywatela.
Wałcz
18 marca 2024 r. dwa spotkania w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu z uczniami klasy SP nr 2 i SP nr 5 w Wałczu w czasie, którego dzieci zwiedzą Sąd, a poza tym rozmawiać będą na temat roli sądu, pracy sędziego, sekretarza, kuratora,
21 marca 2024 r. w Sądzie Rejonowym w Wałczu uczniowie klasy V Technikum Budowlanego w PCKZiU w Wałczu wezmą udział w rozprawie cywilnej w charakterze publiczności; po rozprawie odbędzie się dyskusja na temat przeprowadzonej rozprawy oraz zawodów prawniczych
22 marca 2024 r. spotkanie w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w czasie którego dzieci zwiedzą Sąd, a poza tym rozmawiać będą na temat roli sądu, pracy sędziego, sekretarza, kuratora
Choszczno
18 i 19 marca 2024 r. ZS nr 2 warsztaty STopHejt i odpowiedzialność nieletnich
5. IUSTITIA Oddział w Opolu
– Sąd Rejonowy w Nysie 15.03.2024 r. godz. 9.00 wizyta klas z Zespołu Placówek Specjalnych klasy 7bż i 8 dż oraz 5 osób z projektu „Rehabilitacja 25 plus” oraz klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie – spotkanie z sędziami Remigiuszem Drzewieckim oraz Dobrawą Michałowską, omówienie czym zajmuje się sąd i symulacja rozprawy sądowej,
– Sąd Rejonowy w Prudniku 15.03.2024 r. godz 13.00 wizyta klas z Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku spotkanie z sędzią Izabelą Kaplitą omówienie czym zajmuje się sąd oraz symulacja rozprawy sądowej
– 15.03.2024 r. Szkoła Podstawowa w Cieciułowie spotkanie z sędzią Katarzyną Kałwak z SR w Oleśnie pod hasłem „Poznaj swój sąd” na temat organizacji sądownictwa.
6. Iustitia oddział Gdańsk
W ramach Północnej Grupy Edukacyjnej symulacja rozprawy w sprawach nieletnich oparta o sytuacje z życia wzięte.
7. Iustitia oddział Warszawa
Symulacja rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli
Wykłady i spotkanie dla 300 licealistów na wydziale zarządzania UW Symulacje rozprawy na Wydziale Zarzadzania UW prowadzone przez sędziów Igora Tuleyę oraz Piotra Gąciarka
8. Iustitia oddział gorzowski
12 marca 2024 r. SSR Aleksandra Zygmund-Bogacz symulacja rozprawy z klasą w III LO w Gorzowie Wlkp.
14 marca 2024 r. sędzia Elżbieta Pachana i Olimpia Barańska-Małuszek poprowadzą warsztaty prawnicze w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. – o odpowiedzialności prawnej młodzieży.
15 marca 2024 warsztaty z symulacją rozprawy dla klas VII poprowadzi sędzia Kamil Mazur-Czerniecki i Olimpia Barańska-Małuszek
16 marca 2024 sędzia Łukasz Gawdziński przeprowadzi prelekcję oraz dyskusję z adw. Jackiem Dubois na pokazie filmu „Układ Zamknięty” w reż. Ryszarda Bugajskiego w DKF Megaron w Gorzowie Wlkp.
12 marca 2024 r. SSR Aleksandra Zygmund-Bogacz symulacja rozprawy z klasą w III LO w Gorzowie Wlkp.
18 marca 2024 r. SSR Łukasz Gawdziński – symulacja rozprawy w sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Klasa 2 I LO w Gorzowie Wlkp.
9. Iustitia Oddział kaliski
15 marca 2024 i 16 marca 2024 r. Klub Praworządności spotkanie z prawem Marcina „Czy praworządność zaczyna się w szkole”.
Pleszew – spotkanie z młodzieżą szkolną
Ostrów Wielkopolski – spotkanie z młodzieżą szkolną
10. Oddział Śląskiego Iustitii:
w dniu 15 marca 2024r
Sędzia Jakub Pisarek do Sądu Rejonowego w BIELSKU-BIAŁEJ zaprosił do sądu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-białej.
Sędzia Marcin Loranc z Sądu Rejonowego w Żywcu zaprosił do sądu Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu
sędzia Grzegorz Grzyb z Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach spotka się w sądzie z drugą klasę ( profil prawny) z II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicacĥ
Sędzia Mateusz Przesłański w Sądzie Rejonowym w Częstochowie będzie edukował uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.
11. Oddział wrocławski Iustitia
15 marca 2024 r. godz. 11.30 w Sądzie Okręgowym organizujemy symulację rozprawy karnej z udziałem dwóch szkół, gdzie role będą „odgrywać” uczniowie. Scenariusze zostały wcześniej im przesłane, a na miejscu – w sali rozpraw sądu, będziemy losować, która szkoła będzie linią obrony, a która linią oskarżenia. Według scenariusza Fundacji Court Watch.