Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Honorowe odznaki IUSTITIA dla członkiń zarządu Fundacji Edukacji Prawnej

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia IUSTITIA przyznano honorowe odznaki stowarzyszenia. Nagrody trafiły również do trzech członków zarządu (obecnych i byłych) Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.

Honorowe odznaki IUSTITIA otrzymały m.in.:Sędzia Monika Ciemięga, Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, Sędzia Marta Szczocarz-Krysiak

Gratulujemy!

Celem konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie SSP Iustitii wyróżniający się dokonaniami z zakresu realizowania celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa, budowanie pozytywnego wizerunku sędziów a także wyróżniający się postawą etyczną.

Więcej informacji o wszystkich nagrodzonych ->

 Galeria