Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Marta Kożuchowska-Warywoda Obywatelskim Sędzią Roku 2019

Court Watch 2019.png

Gratulacje dla Marty, prezeski naszej Fundacji za otrzymanie tytułu Obywatelskiego Sędziego Roku 2019 ??? w konkursie organizowanym przez Fundacja Court Watch Polska za inicjatywę Dzień Edukacji Prawnej??? Projekt realizujemy od trzech lat we współpracy z Iustitia Polska – „Polish Judges” i Wolters Kluwer PL