Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Konkurs Trzy najważniejsze prawa człowieka

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

oraz Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA

ogłasza konkurs

na esej o prawach człowieka pt.:

„Trzy najważniejsze prawa człowieka – uzasadnij wybór”

 

Jest on elementem wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA w związku z obchodami Dnia Edukacji Prawnej. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiej pracy w Kwartalniku Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

 

Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy 1,5 prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@iustitia.pl.

 

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2017 roku – data wpływu prac. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2017 r. w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac. 

 

  ogloszenie o konkursie RPO 24.03.2017 r..pdf                         Regulamin konkursu – Prawa Człowieka.pdf