Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Konkurs na scenariusz lekcji z prawa – znamy wyniki

Znamy nazwiska laureatów konkursu na najlepszy scenariusz lekcji „Jak zaprzyjaźnić się z prawem?”.

   

Komisja Konkursowa zadecydowała o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc następującym uczestnikom:

1. Pani dr Annie Szymczyk-Furgał – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Tytuł scenariusza: Katalog kar w polskim Kodeksie karnym

 

2. Panu Michałowi Szwestce – I Liceum Ogólnokształcące im J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich

Tytuł scenariusza: Dobra osobiste i konsekwencje ich naruszenia

Nagrodzone prace można znaleźć w bazie otwartych zasobów edukacyjnych Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” ->

 

Komisja w swojej ocenie brała pod uwagę kryteria merytoryczne i metodyczne m. in.: poprawność merytoryczną i metodyczną, dobór materiałów i źródeł wiedzy,  oryginalność tematu, cele, treści metody pracy, adekwatność środków do uczestników, efekty zajęć i ich planowany przebieg, formę informacji zwrotnej. Komisja oceniała zaproponowane scenariusze bardzo wysoko z uwagą o potrzebie uwzględnienia przy zakończeniu zajęć informacji zwrotnej od uczestników, która służy doskonaleniu form i metod pracy.

 

Laureaci otrzymali:

– zestaw publikacji Wolters Kluwer o wartości do 500 zł.

– bezpłatne zaproszenie dla jednej osoby na III Konferencję dla nauczycieli w ramach V Kongresu Edukacja i Rozwój (18-19.10.2018 r.) w Centrum Olimpijskim w Warszawie

 

Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami – >

Zachęcamy do korzystania z Zasobów Edukacyjnych Fundacji ->

 

konkurs scen..png