Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Jakie zagadnienia prawne interesują młodzież?

W marcu 2022 r. Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia, przy współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska przeprowadziła badanie młodzieży szkół średnich. Uczniowie zostali zapytani między innymi o to jakie zagadnienienia prawne ich interesują.

Prawie 70% badanych uczniów wskazało na zainteresowanie tematem pierwszej umowy o pracę. W dalszej kolejności znalazły się kwestie dotyczące praw i obowiązków rodziców względem dzieci oraz dzieci względem rodziców (46%), samodzielności w podejmowaniu decyzji przez osoby niepełnoletnie (45%) oraz praw osób pokrzywdzonych (38%).

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z okazji Dnia Edukacji Prawnej 15 marca 2023r. zapraszamy na webinaria, podczas których omówiona zostanie część z wskazanych zagadnień.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat webinarów: https://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wiadomosci/webinaria-podczas-dnia-edukacji-prawnej-15-marca