Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Jak rozmawiać z młodzieżą o prawie?

Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA będzie jednym z gości IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Podczas prelekcji Marta Kożuchowska-Warywoda – Prezes Fundacji oraz Elżbieta Piotrowska-Albin -Wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA opowiedzą o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o prawie.

Więcej informacji na stronie: http://kongres-edukacja.pl