Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Dzień Edukacji Prawnej na Wydziale Zarządzania UW

Centralnym wydarzeniem Dnia Edukacji Prawnej 2024 było spotkanie z młodzieżą na Wydziale Zarządzania UW poświęcone tematyce prawnej. Rozmawialiśmy o prawie w dobie Artificial Inteligence, blaskach i cieniach zawodu adwokata, omawialiśmy zagadnienie sprawczości obywatelskiej. Zawód sędziego uczniowie poznawali poprzez uczestnictwo w symulacji rozpraw prowadzonych przez sędziów Piotra Gąciarka oraz Igora Tuleyę – członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Uczelnia stworzyła przyjazna atmosferę dla rozmów i edukacji prawnej.

Organizatorzy spotkania to Wydział Zarządzania UW, Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia, Wolters Kluwer Polska

 

AGENDA:

  • przywitanie gości przez prof. dr. hab. Grzegorza Karasiewicza, Dziekana Wydziału Zarządzania UW
  • przywitanie gości przez p. Elżbietę Piotrowską-Albin, wiceprezeskę Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia
  • wykład „Blaski i cienie zawodu adwokata” – dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Adwokatka, Karnistka (Top 25 Women Lawyers in Business by Forbes)
  • wykład „Prawo w erze AI: Jak roboty, chatboty i algorytmy wpłyną na przyszłość prawników?” – Marcin Zręda, Entuzjasta LegalTech i nowych technologii, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw Wolters Kluwer Polska
  • rozmowy kuluarowe i poczęstunek
  • symulacja rozprawy karnej, prelegent Sędzia Igor Tuleya
  • symulacja rozprawy karnej, prelegent Sędzia Piotr Gąciarek
  • rozmowy kuluarowe i spacer po Wydziale (Samorząd Studentów)

Relacja zdjęciowa: