Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Dzień Edukacji Prawnej

Dzień Edukacji Prawnej obchodzony jest 15 marca. Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

   

     dep.JPG   

   15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania – zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja. Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją do  podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość.

   Program partnerów, którymi w tym roku są Wolters Kluwer Polska, Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika wzbogaca ofertę interesujących wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy spotkań w wybranych sądach będą mieli możliwość udziału w grze planszowej „Prawopolis”, przygotowanej i prowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Fundacji Court Watch Polska. Fundacja Court Watch Polska jest organizacją działającą na rzecz zbliżenia do siebie sądów i społeczeństwa. Od 2016 roku prowadzi Program Edukacji Prawnej w szkołach w całej Polsce. Fundacja używa interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Więcej informacji pod adresem: courtwatch.pl/program-edukacji-prawnej/

   W dniach poprzedzających Dzień Edukacji Prawnej, Fundacja ProPublika wraz z Fundacją ELEMENTARZ oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, rozpoczęła realizację projektu edukacji obywatelskiej pt. „Po co nam sądy?” w ramach którego sędziowie przeprowadzą spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych na terenie 5 województw, przekazując im podstawową wiedzę na temat prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W kolejnym kroku projektu uczniowie odwiedzą pobliskie sądy, uczestnicząc w inscenizacjach rozpraw oraz zwiedzając gmachy sądowe. W ramach projektu przeprowadzone będą dwa konkursy tematyczne – plastyczny oraz literacki. 

   W organizację  Dnia Edukacji Prawnej włączyło się także  największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin.  Już od 12. Marca z okazji Dnia Edukacji Prawnej na stronie www.lex.pl prezentowany będzie cykl artykułów „Bliżej prawa”, podejmujących tematy prawne interesujące obywateli, takie m. in. jak: formalności związane z rekrutacją do przedszkoli, rozwód a prawo do dzieci, firma w domu, spadki i darowizny, prawo pracy – nowości, formalności przy sprzedaży mieszkania, jak postępować przy egzekucji komorniczej i wiele innych. 15 marca odbędą się webinary przybliżające tematykę uprawnień rodzicielskich oraz prowadzenia firmy w domu. Ponadto dla szkół planowana jest emisja nagrania lekcji prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystania na zajęciach WOS-u, a książki z zakresu prawa dostępne na stronie www.profinfo.pl będą tańsze aż o 20%.  Szczegóły na stronie: www.dep.wolterskluwer.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Szczegółowy Program obchodów Dnia Edukacji Prawnej realizowanych przez SSPI

BIAŁA PODLASKA

– O godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Roman Zazula dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej, następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratorów, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

– Został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu.

– Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej odwiedzi 150 uczniów.

 

BIAŁYSTOK

– 10 sędziów uda się do wybranych szkół podstawowych gimnazjum i szkół średnich z prelekcją w dniu 15 marca 2018r. Dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach tych spotkań poza czasem na dyskusje zostaną rozdane długopisy z napisem SSP Iustitia oraz słodycze. Młodszym uczniom zostanie zaprezentowany film o sądzie. Rozdamy też książki LEX APTECZKA, które nasz oddział dostał podczas zjazdu w Mszczonowie w tym roku i które w ramach promocji zamówiliśmy sami jako oddział we wcześniejszym czasie.

– ponadto w DNIU Edukacji Prawnej planujemy zorganizować dla młodzieży zwiedzanie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Deklarują w ramach prelekcji swój udział mediatorzy i adwokaci;

– planujemy, aby Departament Edukacji w urzędzie miejskim w Białymstoku ogłosił konkurs fotograficzny.

 

BYDGOSZCZ

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

– zorganizowanie spotkań młodzieży z sędziami w szkołach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.

– zorganizowanie wyjścia uczniów do sądu celem udziału w rozprawach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.

– udział w spotkaniu z sędziami ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz prezentacja filmu z przebiegu rozprawy karnej. W ramach tego spotkania zapoznanie się z historią Sądu Okręgowego w Bydgoszczy .

Spotkanie jest zaplanowane 15.03.2018 w godzinach 13.00-15.00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy sala 224. Podczas spotkań poruszymy tematy z zakresu prawa, zaproponujemy rozwiązanie kazusów, odpowiemy na uprzednio przygotowane pytania.

 

TRÓJMIASTO

III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej (12-16 marca 2018 roku)

Współorganizatorzy – Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku, pomorskie korporacje prawnicze.

SO w Gdańsku

 

Program:

1)    12 marca (poniedziałek):

– Mediacje rówieśnicze – pokaz i omówienie – P. Katarzyna Stryjek – 9.00 i 10.00 (335) dwie edycje;

– symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00

– symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00

 

2)    13 marca (wtorek)

– symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00

– symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00

– Spotkanie Pani sędzi Ewy Ważny z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Godzina 11 – 13 sala 335

 

3)    14 marca (środa)

– Debata „Sądy w mediach – doświadczenia polskie i niemieckie”

 

4)    15 marca (czwartek)

– Dzień Otwarty w SO w Gdańsku (wizyty uczniów na rozprawach karnych),

 

5)    16 marca (piątek)

– Finał Pomorskiego Tygodnia Wiedzy o Prawie.

 

6)    Równolegle w tygodniu od 12-16 marca 2018 roku:

1)    wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych korporacji prawniczych w szkołach;

2)    wizyty uczniów w sądach na rozprawach karnych;

3)    wizyty w sądzie lub szkolenie dla nauczycieli szkół;

4)    wizyty sędziów, adwokatów i radców prawnych w domach opieki, klubach seniorów – koordynują adwokaci i radcowie prawni; 

5)    Propozycje sądów rejonowych – symulacje w dużych sądach.

 

WARSZAWA

Wykłady i prezentacje dla uczniów LO prowadzone z wykorzystaniem Apteczki Prawnej w następujących sądach:

1.    Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

2.    Sąd rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

– prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch

3.    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

 

Sąd Okręgowy w Warszawie:

– oprowadzanie po budynku Sądu Okręgowego w Warszawie

– wykład dla uczniów prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego

– prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch

 

Sąd Najwyższy w Warszawie

– oprowadzanie uczniów po budynku sądu

– spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego

– prezentacja/wykład o historii Sądu Najwyższego

– prezentacja prezesa Court Watch o celach Fundacji i prezentacja gry PRAWOPOLIS

 

WROCŁAW

Zaplanowane wydarzenia w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

– Debata Oksfordzka na temat:

„Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”

– symulowana rozprawa karna z udziałem uczniów szkół średnich

– spotkanie uczniów z sędziami formuła „Uczniowie pytają, sędziowie odpowiadają”

 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

– dwie symulowane rozprawy z udziałem uczniów szkół średnich

– spotkanie sędzia w uczniami na terenie szkół średnich

 

OPOLE

Planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie spotkań sędziów z uczniami wszystkich typów szkół, połączonych ze zwiedzaniem sądów. Przewidziane są również symulacje rozpraw z udziałem uczniów.

Spotkania odbędą się w następujących sądach:

·         Sąd Rejonowy w Opolu

·         Sąd Rejonowy w Prudniku

·         Sąd Rejonowy w Brzegu

·         Sąd Rejonowy w Głubczycach

·         Sąd Rejonowy w Kluczborku

·         Sąd Rejonowy w Olesnie

·         Sąd Rejonowy w Nysie

·         Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu

·         Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

 

POZNAŃ

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda

– całodzienne spotkanie z sędziami, referendarzami, asystentami i sekretarzami na terenie sądu

– prezentacja na temat „Systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”

– konkurs prawniczy, w którym nagrodami będą Apteczki Prawne

 

RADOM

Sąd Rejonowy w Radomiu:

– spotkanie uczniów szkół średnich z uczniami – wykład na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

KATOWICE

– zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie – temat Korzystanie z Internetu

 

WAŁCZ

Sąd Rejonowy w Wałczu

– konkurs wiedzy prawniczej w LO,
– wizytę uczniów z II kl LO w sądzie, rozmowa z Panem Prezesem i udział w rozprawie,
– wizyta dzieci z przedszkola – sześciolatków w sądzie, rozmowa z sędzią, wizyta w pokoju przesłuchań małoletnich,
– wizyta uczniów VII kl. szkoły podstawowej w sądzie, rozmowa z sędzią, symulowana rozprawa na temat zgłoszony przez dzieci.

 ZIELONA GÓRA

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

 – konkurs dla młodzieży ponaDgimnazjalnej na esej na temat: „Czy prawo jest zawsze sprawiedliwe i czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności”, którego wyniki zostaną ogłoszone w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości

-udział uczniów w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

SZCZECIN

1. W ramach Dnia Edukacji Prawnej sędziowie sądów szczecińskich odwiedzą dwanaście szczecińskich szkół średnich, przybliżając uczniom pracę sądów i ich rolę w demokratycznym państwie oraz prezentując przydatne, zwłaszcza w kontakcie z sądem, zagadnienia z rożnych dziedzin prawa. Rozdane zostaną płócienne  torby okolicznościowe. Uczniowie jednej ze szkół szkoły zostali zaproszeni do udziału w rzeczywistych rozprawach, po których nastąpi omówienie ich przebiegu z sędziami.

2. W ramach obchodów Dnia Edukacji Prawnej, z tygodniowym opóźnieniem w dniu 22 marca 2018r. Prezes S.O. oraz oddział szczeciński Iustitii organizuje pierwszą część projektu „Mediacje rówieśnicze w szkołach ponadgimnazjalnych Szczecina”. Bezpośrednim celem projektu jest przeszkolenie mediatorów szkolnych – dwóch uczniów z każdej szkoły. Mediacja rówieśnicza przeciwdziała agresji, promuje rozwiazywanie konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, natychmiast, poprzez wspomaganie dialogu. 

KOSZALIN

15 marca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie odbędzie się Dzień Edukacji Prawnej,  w którym wezmą udział  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (I LO im. Stanisława Dubois, II LO im. Władysława  Broniewskiego oraz Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema). W  tym dniu odbędą się pokazowe rozprawy,  w trakcie których  uczniowie pod przewodnictwem sędziego, po wstępnym przygotowaniu merytorycznym,  będą mogli wcielić się w role procesowe (sędziego, oskarżonego, prokuratora, obrońcy, nieletniego, powoda, pozwanego, pełnomocnika), według z góry ustalonego scenariusza. 

MYŚLIBÓRZ

Od 15 marca 2018 roku i w kolejnych trzech terminach w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  będą odbywały się Dni Edukacji Prawnej, w ramach których zorganizowano dzień otwarty sądu połączony ze zwiedzaniem sali rozpraw, archiwum, sekretariatu i gabinetu sędziego.  Dla wszystkich poziomów wiekowych dzieci i młodzieży odbędzie się prelekcja na temat,, Struktury i organizacji wymiaru sprawiedliwości ” a ponadto 3 konkursy plastyczne,, Sąd oczami dziecka” dla klas 0 -3,,, Sąd przyjazny szkole” dla klas 4-8 oraz konkurs na plakat kolejnej edycji DEP w 2019 roku dla uczniów szkół średnich. Udział w DEP zgłosiło 14 szkół i przedszkoli dla 1691 uczniów i wychowanków.

GRYFINO

15 marca 2018r. odbędą się w sądzie zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia z trzech szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach tych zajęć planowana jest symulacja końca rozprawy, gdzie młodzież wygłosi mowy końcowe i wyda rozstrzygnięcie w sprawie, w której wcześniej uczestniczyła w realnej rozprawie jako publiczność. Oprócz tego młodzież zwiedzi sąd, spotka się z sędziami, otrzyma informacje o funkcjonowaniu sądownictwa i miejscowego sądu. 

ŁOBEZ

W ramach obchodów Dnia Edukacji Prawnej odbędą się dwa spotkania sędziów z młodzieżą gimnazjalną zarówno w szkole jak i w sądzie, w trakcie których planowane jest m.in. przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej.

 

RELACJE Z OBCHODÓW DNIA EDUKACJI PRAWNEJ
15 marca 2017 r. 

  

 

 

Przedstawiamy podsumowanie relacji z Dnia Edukacji Prawnej, które ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Akcja nie odbyłaby się gdyby nie współpraca przedstawicieli Okręgowych i Rejonowych Sądów,  szkół, wolontariuszy Fundacji Court Watch oraz wszystkich lokalnych stowarzyszeń i instytucji, które pomogły w popularyzowaniu wiedzy prawnej wśród młodzieży.

 

 Wiadomości ogólnopolskie:

http://wiadomosci.onet.pl/

http://przystanekplanszowka.pl

 

Warszawa

http://warszawa.tvp.pl/

http://warszawa.tvp.pl/

http://warszawa.onet.pl/

http://www.rp.pl/

 

Wrocław

http://www.radiowroclaw.pl

http://www.wroclaw.pl

 

Opole

https://opole.tvp.pl

http://www.pomologia.pl

 

Kielce

http://www.tvswietokrzyska.pl

 

Katowice

http://www.radio.katowice.pl

http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl

 

Białystok

http://bialystok.wyborcza.pl

 

Olsztyn

http://olsztyn.tvp.pl/

http://gazetaolsztynska.pl/

http://gwarminska.pl

 

Zielona Góra

http://www.gazetalubuska.pl

 

Gdynia

http://www.gim11gdynia.pl

 

Gorzów Wielkopolski

http://gorzow.wyborcza.pl/

 

Nowy Sącz

https://sadeczanin.info

http://www.dziennikpolski24.pl/

https://www.nowy-sacz.info/

https://sadeczanin.info/

 

Oleśno

http://www.nto.pl/

 

Brzeg

http://radio.opole.pl/

 

Piotrków Trybunalski

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

http://www.dzienniklodzki.pl/

 

Zgorzelec

http://lo.zgorzelec.org

 

Bełchatów

http://belchatow.naszemiasto.pl

 

Skarżysko-Kamienna

http://www.mickiewicz.net

 

Tarnobrzeg

https://www.facebook.com/ZSPnr3BUDOWLANKATarnobrzeg/

 

Tarnowskie Góry

http://www.tgory.sr.gov.pl/index.php?id=324&id2=318

 

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ
15 marca 2017 r. 

 

1. Oddział w Białystoku 

1. Warsztaty z mediacji prowadzone przez mediatorów – weźmie w nich udział młodzież z czterech Liceów Ogólnokształcących. Odbędą się cztery tury warsztatów – w godzinach 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 – na sali rozpraw nr XXX. Temat mediacji jest szczególnie aktualny, zaś wprowadzanie młodzieży w sztukę polubownego rozstrzygania sporów – wyjątkowo ważne.

2. Debata na temat „Co to jest niezawisłość sędziowska?”, którą poprowadzi Pan Kamil Niewiński – pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Weźmie w niej udział młodzież z trzech Liceów Ogólnokształcących w liczbie 80 – 90 osób. Zaczynamy o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku.

3. Konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej pod tytułem „Prawa dziecka   oczami dzieci”. Zwycięskie prace będą nagrodzone i wyeksponowane w holu Sądu Rejonowego w Białymstoku.

4. Konkurs na esej pod tytułem „Konstytucja? A po co ?” adresowany do młodzieży licealnej. W dniu 15 marca 2017 roku konkurs zostanie rozstrzygnięty i nastąpi wręczenie nagród.

5. Wizyty sędziów i mediatorów w szkołach zainteresowanych taką formą przekazania podstawowej wiedzy na temat prawa. Tego typu akcje prowadzone są przez sędziów od wielu lat, a w roku szkolnym 2016/2017 realizowane są między innymi w ramach porozumienia w sprawie ,,LEX apteczka Białystok” zawartego między Prezydentem Miasta Białegostoku a Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku.

6. W ramach współpracy Sądu z Fundacją Court Watch Polska będzie prezentowana gra edukacyjna ,,Prawopolis”. Rozgrywka odbędzie się przy sześciu stolikach.

 

2. Oddział w Białej Podlaskiej 

W dniu 15 marca 2017 r.  godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej sędzia Sądu Okręgowego Jerzy Daniluk dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej;

– następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratora, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych;
– dla uczniów klasy III szkoły podstawowej został ogłoszony w tym dniu konkurs plastyczny pt. ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu. 

Na terenie Sądu będą również nadesłane przez państwa plakaty. Ogólnie w naszym Sądzie będzie gościło 160 uczniów. Oczywiście z przebiegu tego dnia będzie również dostępna dokumentacja fotograficzna.

 

3. Oddział w Gdańsku – Pomorski Tydzień Edukacji

http://www.gdansk.so.gov.pl/pomorski-tydzien-edukacji-prawnej-2017

– mediacje rówieśnicze
– symulacja rozprawy cywilnej
– symulacja rozprawy karnej
– „Erystyka w życiu prawnika”  konkurs krasomówczy
– rekonstrukcja XVIII wiecznego procesu czarownic – 15 marca 2017 r.
– Dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Warszawie – 16 marca 2017 r. 
– Debaty oxfordzkie – 17 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie:

W dniu 13 marca 2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie zostanie przeprowadzony Turniej. Zaproszone do udziału zostały cztery drużyny z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, Liceum z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jadwigi Królowej w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza Pasierba w Pelplinie.

Tematy do debaty przedstawiają się następująco:

1. Życie w państwie bez prawa jest możliwe.
2. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego obywatela.
3. Prawa jednostki można ograniczyć na rzecz społeczeństwa.
4. Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny.

 Sąd Rejonowy w Sopocie:

– dzień otwarty w sądzie, zwiedzanie budynku i poznanie jego historii
– udział uczniów w rozprawach karnych

 

5. Oddział w Gorzowie

– zajęcia na terenie Sądu Rejonowego w Gorzowie prowadzone wspólnie z PR, Okręgową Izbą Radców Prawnych i Radą Adwokacką
– udział uczniów w symulowanych rozprawach
– spotkania z uczniami na terenie szkół. 

 

6. Oddział w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice Zachód

– spotkania z uczniami
– konkurs wiedzy prawniczej 
– gra „Prawopolis” wspólnie z fundacją Courtwatch

 

7. Oddział w Nowym Sączu 

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/dzien-edukacji-prawnej-w-sadzie-okregowym-w-nowym-saczu,new,mg,1.html,438

1. Konkurs wiedzy o państwie i prawie dla młodzieży licealnej.

2. Wystąpienia zaproszonych gości:

a)    Gdzie szukać wiarygodnych informacji o prawie? (Sędzia Bartosz Łopalewski)
b)    Prawnik XXI wieku, czyli kto? (doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kania)
c)    Jak rozwiązywać problemy prawne? (mediator Andrzej Brzeziński).

3. Prezentacja gry edukacyjnej „Prawopolis” opracowanej przez Fundację Watch Court Polska (ambasador Fundacji Konrad Sikorski).

 

8. Oddział w Olsztynie

– przygotowanie broszury dot. prawa ubezpieczeń 
– wręczenie nagród dla autorów opracowania graficznego broszury
– udział uczniów w rozprawach edukacyjnych

9. Oddział w Opolu

– dzień otwarty w sądach: w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Brzegu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach
– dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Opolu
– wykłady dla uczniów
– udział w symulowanych rozprawach
– oprowadzanie po budynkach sądów, prezentacje „niebieskiego pokoju”

 

10. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

– w dniu 15 marca roku – wizyta klasy gimnazjalnej i klasy ponadgimnazjalnej w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie – udział w sesji prowadzonej przez sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz udział w spotkaniu z sędziom poświęconym przybliżeniu charakteru pracy sędziego uczniom

– w dniu 16 marca 2016 roku – wizyta dwóch klas szkół ponadgimnazjalnych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. – udział w rozprawie w sprawie karnej prowadzonej przez sędziego II Wydziału Karnego.

 

11. Oddział w Poznaniu

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście

– w dniu 15 marca będzie Sąd odwiedzi łącznie 180 osób – dla każdej grupy po 30 osób planujemy około 60 minutową prezentację ze slajdami i filmikiem;
– Zwiedzanie budynków sądu (obok nas jest zabytkowa siedziba SR Starego Miasta, dodatkowo będzie wizyta w niebieskim pokoju, w areszcie sądowym 

Sąd Rejonowy we Wrześni

– spotkania z uczniami, wykład z prawa rodzinnego 
– udział w rozprawie.

 

12. Oddział w Radomiu:

– konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej
– wizyta uczniów w Sądzie Okręgowym – 3 klasy LO
– wizyty studentów w Sądzie Okręgowym
– zajęcia prowadzone przez sędziów w szkołach średnich.

 

13. Oddział w Suwałkach

Sąd Rejonowy w Olecku:
– spotkania sędziów w szkołach ponadpodstawowych – prezentacja zawodów prawniczych
– wizyta uczniów w sądzie

 

14. Oddział w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Gryfinie
– spotkania sędziów z uczniami LO, wykłady

 

15. Oddział Tarnowskie Góry

http://www.tgory.sr.gov.pl/index.php?id=11&zoom=105

– W dniu 15 marca 2017 r. planowana jest w tut. Sadzie wizyta dwóch klas tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych  – I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich.
– Młodzież wraz z wychowawcami najpierw będzie zwiedzać tut. Sąd (dowie się jak załatwić sprawę w sądzie, pozna działanie podstawowych komórek sądu, zapozna się z pracą sędziów i urzędników), następnie będzie uczestniczyć w charakterze publiczności w rozprawach a potem spotka się z Prezesem Sądu i wysłucha prelekcji o Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach by na koniec przystąpić do konkursu sprawdzającego zdobytą w tym dniu wiedzę.
– W kwietniu i maju tut. Sąd planuje także lekcje w tych dwóch liceach z których będzie młodzież (temat: Podstawowe zasady prawa oraz zawody prawnicze).

 

16. Oddział Warszawski 

Sąd Okręgowy w Warszawie

Plan wydarzeń w dniu 15 marca 2017 r.

– 10:00 – 11:00 wycieczka po budynku sądu z przewodnikiem p. Owsianym (dla 4 klas)
– 11:10 – 12:30 symulacja rozprawy karnej (dla 4 klas) 
– 12:40 – 13:40 gra „Prawopolis” dla 2 klas (poprowadzą wolontariusze CourtWatch
– 12:40-13:40 w sali 400 i wykład dla 2 klas (poprowadzi Dziekan ORA w Warszawie – p. Mikołaj Pietrzak) w sali  376 (w części praskiej)
– 13:50 – 14:50 gra „Prawopolis” dla 2 klas  (poprowadzą wolontariusze CourtWatch)

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

– zajęcia z Apteczką Prawną – 3 klasy LO i 1 klasa gimnazjum
– oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
– uczestnictwo w rozprawach karnych i cywilnych
– zajęcia z kryminalistyki prowadzone przez studentów uczelni Łazarskiego

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

– zajęcia z Apteczką Prawną – 2 klasy szkół ponadpodstawowych
– oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
– uczestnictwo w rozprawach cywilnych i karnych 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe:

– cykl spotkań i wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Apteczką Prawną

 

17. Oddział Wrocław

– debata dla młodzieży ponadgimnazjalnej dla około 100 uczniów (będzie reprezentowanych 10 szkół) – „Czy Sądy są powszechne” – Sąd Okręgowy we Wrocławiu
– emisja w Radiu Wrocław debaty studyjnej z udziałem uczniów XIII LO we Wrocławiu
– w miesiącu marcu (również w dniu 15 marca) zajęcia dla łącznie 6 klas LO i Gimnazjum w ramach programu edukacji prawnej

 

18. Oddział Zielona Góra 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

a) III LO im. Kotarbińskiego, ul. Strzelecka 9, zajęcia: 15.03.2017r. godz. 11.40-13.20 poprowadzi SSR w Zielonej Górze (2 lekcje) i 16.03.2017r. godz. 13.30-14.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze
b) V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Św. Kingi 1, zajęcia: 14.03.2017r. godz. 12.15,
c) VII LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Wyspiańskiego 21, zajęcia: 17.03.2017r. godz. 12.50-13.35 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.
d) wizyta uczniów III klasy Gimnazjum w Zielonej Górze – zajęcia z uczniami poprowadzi SSO w Zielonej Górze.

Sąd Rejonowy w Nowej  Soli

– LO im. K.K. Baczyńskiego ul. Gimnazjalna 9, zajęcia: w dniach 13-17.03.2017 roku

SR Krosno Odrzańskie

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego, ul. Szkolna 1 zajęcia: 17.03.2017r. godz. 9.00-9.45 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.

SR Gubin

– Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piastowska 26 zajęcia: 15.03.2017r. godz. 10.55 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.

SR Sulechów

– LO im. W. Pileckiego ul. Licealna 10 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 8.00-8.45 poprowadzi SSR w Świebodzinie,
– Zespół Szkół w Sulechowie nr 3 Gimnazjum zajęcia: 14.03.2017r. godz. 10.30-11.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze.
– wizyta uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym w Sulechowie – zajęcia z uczniami poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Świebodzin

– I LO im. H. Sienkiewicza, Park Chopina 2 zajęcia: 16.03.2017r. godz. 12.45-13.30 poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Żary 

– zajęcia z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzi SSR w Żarach Mariusz Chmal w okresie od 13-17.03.2017 r.

SR Żagań 

– zajęcia z uczniami LO im. S. Banacha przeprowadzi SSR w Żaganiu w okresie od 13-17.03.2017r.

SR Wschowa

– I LO Ogólnokształcące im. T. Zana ul. Matejki 1 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 11.40-12.25 poprowadzi SSR we Wschowie.