Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Dobre praktyki edukacji prawnej na IX Kongresie Edukacja i Rozwój

20 października będziemy prezentować dobre praktyki edukacji prawnej na IX Kongresie Edukacja i Rozwój organizowanym przez Wolters Kluwer Polska i miesięcznik „Dyrektor Szkoły”.

Do prezentacji zaprosiliśmy Michała Szwestkę, nauczyciela i wicedyrektora z I LO w Siemianowicach Śląskich, pomysłodawcę i organizatora konkursu „Potyczki prawne” dla uczniów szkół średnich województwa śląskiego, aby podzielił się swoimi doświadczeniami w organizacji znakomitej imprezy edukacyjnej.

Ponadto zaprezentujemy plany Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA na najbliższą przyszłość i możliwości współpracy szkół z nami.

Michał Szwestka, Elżbieta Piotrowska-Albin (FEPI), Radosław Łukasik (FEPI)