Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Czy uprawa jednego krzaku marihuany jest przestępstwem?

Jakie działania trzeba było podjąć, aby prawo wysłuchało karpia?
Czy osoba niepełnoletnia może zostać zatrzymana przez policję?

Na te i wiele innych pytań otrzymasz odpowiedź uczestnicząc w webinarach z okazji Dnia Edukacji Prawnej już 15 marca. Zapraszamy uczniów i nauczycieli na interesujące lekcje WOS, które w tym roku będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • godz. 10.00 „Zabawa, zabawa czyli przewodnik rozsądnego imprezowicza” prowadzący: sędziowie Jolanta Jeżewska i Marta Kożuchowska – Warywoda
  • godz. 11.15 „Prawa zwierząt w świecie praw człowieka” prowadzący: adwokatka Karolina Kuszlewicz i Elżbieta Piotrowska-Albin
  • godz. 12.30 „Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez Policję” prowadzący: sędziowie Monika Ciemięga i Igor Tuleya

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundacja@iustitia.pl . Zwrotnie prześlemy informację o sposobie logowania na webinar.

 

Plan zajęć: 

15.03.2021, godz. 10. 

Temat: Zabawa, zabawa czyli przewodnik rozsądnego imprezowicza. 

Prowadzą: Sędzia Jolanta Jeżewska i Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda

Jak sprawić, by zabawa była nie tylko dobra, ale także bezpieczna? Mamy dla Was wiele wskazówek. Odpowiemy na trudne pytania o narkotyki, alkohol, nagabywanie seksualne. Poradzimy, jak wybrnąć z trudnej lub niebezpiecznej sytuacji i jak postąpić w razie kłopotów. Wyjaśnimy jakie prawa i obowiązki przysługują w związku z przedstawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 

Odpowiemy na pytania:

Czy posiadanie każdej ilości narkotyków oznacza popełnienie przestępstwa?

Czy uprawa jednego krzaku marihuany jest przestępstwem?

Czy można zostać ukaranym za głośne słuchanie muzyki?

Czy udostępnienie nieletniemu koledze/koleżance alkoholu to już przestępstwo?

 

15.03.2021, godz. 11.15 

Temat: Prawa zwierząt w świecie praw człowieka

Prowadzą: Adwokatka Karolina Kuszlewicz i Elżbieta Piotrowska-Albin

Rozmowa z adwokatką Karoliną Kuszlewicz admiratorką praw zwierząt, natury i koncepcji prawa wrażliwego o tym, w jaki sposób prawo może chronić zwierzęta, o postulowanych zmianach w obliczu kryzysu bioróżnorodności o języku, jakim definiujemy miejsce zwierząt w świecie człowieka, o tym w jaki sposób możemy zmieniać prawo.

 

Porozmawiamy o tym:  

Czy stare porzekadło „dzieci i ryby głosu nie mają” jest w dalszym ciągu aktualne?

Jakie działania trzeba było podjąć, aby prawo wysłuchało karpia?

W jaki sposób miłość do zwierząt doprowadziła do zwycięstwa w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Jutra”

W jaki sposób wrażliwość na los zwierząt zamienić w prawa chroniące je przed cierpieniem?

Czy prawo może być czułe? Inspiracje Olgi Tokarczuk dla relacji człowiek-zwierzę.

 

Karolina Kuszlewicz – adwokatka – specjalistka w zakresie ochrony zwierząt i przyrody. Prowadzi własną Kancelarię, współpracując przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi i ruchami obywatelskimi. Od 2018 r. pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka m.in. książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (wyd. Wolters Kluwer) oraz  bloga www.wimieniuzwierzat.com. Wykładowczyni na kierunku antropozoologia wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r.  nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Poza tym, że ukończyła prawo, studiowała także na kierunku gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się językiem oraz jego wpływem na zmiany społeczne i prawne.

Rozmowę poprowadzi Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca i autorka, badacz, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”.

 

15.03.2021, godz. 12.30

Temat: Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez Policję

Prowadzą: Sędzia Igor Tuleya i Sędzia Monika Ciemięga

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie w jakich okolicznościach mogą być stosowane środki przymusu przez policję. Kiedy i dlaczego obywatel może zostać zatrzymamy przez policję i jak długo może to trwać. Prowadzący wyjaśnią jakie prawa przysługują osobie, która zostaje zatrzymana przez policję i w jaki sposób można domagać się ich realizacji.

 

Odpowiemy na pytania:

Czy osoba niepełnoletnia może zostać zatrzymana przez policję?

Czy mogę nagrywać funkcjonariuszy policji podczas interwencji?

Czy osoba zatrzymana może domagać się kontaktu z adwokatem i jak szybko powinien on nastąpić?

Czy można domagać się zbadania zasadności i legalności zatrzymania?

Czym różni się zatrzymanie od tymczasowego aresztowania?