Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Uncategorized > W Hiszpanii zwierzęta domowe przestały być rzeczami.

Wyborcza.pl donosi, że od 5 stycznia tego roku w Hiszpanii obowiązują przepisy, które zmieniły prawny status zwierząt domowych. Pies i kot, to teraz według prawa członkowie rodzin i sąd musi rozstrzygnąć, kierując się dobrem zwierzęcia i członków rodziny, kto będzie jego opiekunem np. po rozwodzie. Więcej >> https://wyborcza.pl/7,75399,27973665,hiszpania-pies-i-kot-to-teraz-wedlug-prawa-czlonkowie-rodziny.html?fbclid=IwAR0IyOISGGR3ZK__sB5eWURnfDBEJh8B2GtEMkHrHoWPYBYkZklBYgr-W3k

My natomiast zapraszamy do wysłuchania rozmowy z adwokatką Karoliną Kuszlewicz admiratorką praw zwierząt, natury i koncepcji prawa wrażliwego o tym, w jaki sposób prawo może chronić zwierzęta, o postulowanych zmianach w obliczu kryzysu bioróżnorodności o języku, jakim definiujemy miejsce zwierząt w świecie człowieka, o tym w jaki sposób możemy zmieniać prawo, aby brało pod uwagę dobrostan zwierząt.

Rozmowa została przeprowadzona z okazji Dnia Edukacji Prawnej i może stanowić materiał edukacyjny do rozmów z młodzieżą na temat np. tego, w jaki sposób wrażliwość na los zwierząt zamienić w prawa chroniące je przed cierpieniem.

Ponadto daje odpowiedzi na pytania:

Czy stare porzekadło „dzieci i ryby głosu nie mają” jest w dalszym ciągu aktualne?

Jakie działania trzeba było podjąć, aby prawo wysłuchało karpia?

W jaki sposób miłość do zwierząt doprowadziła do zwycięstwa w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Jutra”

Czy prawo może być czułe? Inspiracje Olgi Tokarczuk dla relacji człowiek-zwierzę.

Karolina Kuszlewicz – adwokatka – specjalistka w zakresie ochrony zwierząt i przyrody. Prowadzi własną Kancelarię, współpracując przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi i ruchami obywatelskimi. Od 2018 r. pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka m.in. książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (wyd. Wolters Kluwer) oraz  bloga www.wimieniuzwierzat.com. Wykładowczyni na kierunku antropozoologia wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r.  nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Poza tym, że ukończyła prawo, studiowała także na kierunku gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się językiem oraz jego wpływem na zmiany społeczne i prawne.

Rozmowę poprowadzi Elżbieta Piotrowska-Albin – socjolog, wydawca i autorka, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”, organizator Dnia Edukacji Prawnej.

Więcej interesujących materiałów edukacyjnych z zakresu prawa, tutaj >>> Materiały edukacyjne – Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA