Pragniemy poinformować, że uchwałą Zgromadzenia Fundatorów na nowego Prezesa Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” została wybrana sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczak.

Dotychczasowa Prezeska Fundacji sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda w związku z delegacją do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości  złożyła rezygnację ze stanowiska i członkostwa w Zarządzie.

Katarzyna Orłowska-Mikołajczak jest absolwentką prawa na UG,  w młodości redaktorka Radia Gdańsk, sędzia od 2010 r., na co dzień pracuje w  Wydziale  Gospodarczym Sądu Rejonowego w Koszalinie, wiceprezeska Oddziału Iustitia w Szczecinie,  od lat zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży  prowadząc pokazowe rozprawy, warsztaty, organizując wydarzenia promujące prawo. Dwukrotna dyrektor Pol’and’rock Iustitia oraz pomysłodawczyni i koordynatorka   całkowicie innowacyjnego szkolenia „VR dla młodych sędziów”, członkini zespołu medialnego Iustitia, odpowiedzialna za  profil na Instagramie.