Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Uncategorized > Honorowa Odznaka Iustitii dla prezeski FEPI – sędzi Katarzyny Orłowskiej-Mikołajczak.

6 kwietnia br. w trakcie XXX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Ołtarzewie  zostały wręczone odznaki  w konkursie na Honorową Odznakę IUSTITII.

Honorową Odznakę Iustitii mogą otrzymać członkowie „Iustitii” wyróżniający się dokonaniami z zakresu realizowania celów statutowych stowarzyszenia, budowania pozytywnego wizerunku sędziów, a także wyróżniający się postawą etyczną. W każdym roku spośród nagrodzonych, obywatele wybierają Laureata, który otrzymuje dodatkowo tytułu Obywatelskiego Laureata Honorowej Odznaki Iustitii. Odznaka wręczana jest co rok od 2019 r. Członkami Kapituły Nagrody są: Prezes SSP Iustitia, Wiceprezes SSP Iustitia ds. organizacyjnych, Rzecznik Prasowy SSP Iustitia, Laureaci Obywatelscy Honorowej Odznaki Iustitii.

W tym roku wśród laureatów znalazła się prezeska FEPI Katarzyna Orłowska-Mikołajczak. Nagrodę otrzymali także pozostali laureaci Honorowej Odznaki Iustitii sędziowie Anna Maria Wesołowska, Łukasz Mrozek, Przemysław Wita.

Sędzia Waldemar Żurek otrzymał Obywatelską Honorową Odznakę Iustitii. Przyznali mu ją obywatele w głosowaniu. Odznakę wręczył prezes Iustitii profesor Krystian Markiewicz.

GRATULUJEMY!