Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Co robimy? > Materiały edukacyjne > Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez policję.

Webinarium z okazji Dnia Edukacji Prawnej 2021.

Prowadzą: Sędzia Igor Tuleya i Sędzia Monika Ciemięga 

 

 

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie w jakich okolicznościach mogą być stosowane środki przymusu przez policję. Kiedy i dlaczego obywatel może zostać zatrzymamy przez policję i jak długo może to trwać. Prowadzący wyjaśnią jakie prawa przysługują osobie, która zostaje zatrzymana przez policję i w jaki sposób można domagać się ich realizacji.

 

Odpowiemy na pytania:

Czy osoba niepełnoletnia może zostać zatrzymana przez policję?

Czy mogę nagrywać funkcjonariuszy policji podczas interwencji?

Czy osoba zatrzymana może domagać się kontaktu z adwokatem i jak szybko powinien on nastąpić?

Czy można domagać się zbadania zasadności i legalności zatrzymania?

Czym różni się zatrzymanie od tymczasowego aresztowania?