Dzień Edukacji Prawnej

Dzień Edukacji Prawnej obchodzony jest 15 marca. Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

Dzień Edukacji Prawnej, zainicjowany został przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Obecnie współorganizatorami wydarzenia są Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wolters Kluwer SA.  W tym konkretnym dniu prowadzone są działania, które przybliżają uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonowanie instytucji prawnych.  

Na terenie całego kraju odbywają się zajęcia z udziałem sędziów, konkursy i gry o charakterze edukacyjnym. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w rozprawach. Dzień Edukacji Prawnej jest także okazją do podsumowania podejmowanych działań w ciągu roku oraz wyjątkową możliwością przybliżenia wiedzy o funkcjonowaniu prawa w społecznościach lokalnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy. Osoby zainteresowane współpracą przy organizacji Dnia Edukacji Prawnej prosimy o kontakt z zarządem Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów Iustitia: www.fundacja.iustitia.pl

 

 

RELACJE Z OBCHODÓW DNIA EDUKACJI PRAWNEJ
15 marca 2017 r. 

 

 

Przedstawiamy podsumowanie relacji z Dnia Edukacji Prawnej, które ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Akcja nie odbyłaby się gdyby nie współpraca przedstawicieli Okręgowych i Rejonowych Sądów,  szkół, wolontariuszy Fundacji Court Watch oraz wszystkich lokalnych stowarzyszeń i instytucji, które pomogły w popularyzowaniu wiedzy prawnej wśród młodzieży.

 

 Wiadomości ogólnopolskie:

http://wiadomosci.onet.pl/

http://przystanekplanszowka.pl

 

Warszawa

http://warszawa.tvp.pl/

http://warszawa.tvp.pl/

http://warszawa.onet.pl/

http://www.rp.pl/

 

Wrocław

http://www.radiowroclaw.pl

http://www.wroclaw.pl

 

Opole

https://opole.tvp.pl

http://www.pomologia.pl

 

Kielce

http://www.tvswietokrzyska.pl

 

Katowice

http://www.radio.katowice.pl

http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl

 

Białystok

http://bialystok.wyborcza.pl

 

Olsztyn

http://olsztyn.tvp.pl/

http://gazetaolsztynska.pl/

http://gwarminska.pl

 

Zielona Góra

http://www.gazetalubuska.pl

 

Gdynia

http://www.gim11gdynia.pl

 

Gorzów Wielkopolski

http://gorzow.wyborcza.pl/

 

Nowy Sącz

https://sadeczanin.info

http://www.dziennikpolski24.pl/

https://www.nowy-sacz.info/

https://sadeczanin.info/

 

Oleśno

http://www.nto.pl/

 

Brzeg

http://radio.opole.pl/

 

Piotrków Trybunalski

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

http://www.dzienniklodzki.pl/

 

Zgorzelec

http://lo.zgorzelec.org

 

Bełchatów

http://belchatow.naszemiasto.pl

 

Skarżysko-Kamienna

http://www.mickiewicz.net

 

Tarnobrzeg

https://www.facebook.com/ZSPnr3BUDOWLANKATarnobrzeg/

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ
15 marca 2017 r. 

 

1. Oddział w Białystoku 

1. Warsztaty z mediacji prowadzone przez mediatorów - weźmie w nich udział młodzież z czterech Liceów Ogólnokształcących. Odbędą się cztery tury warsztatów - w godzinach 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 - na sali rozpraw nr XXX. Temat mediacji jest szczególnie aktualny, zaś wprowadzanie młodzieży w sztukę polubownego rozstrzygania sporów – wyjątkowo ważne.

2. Debata na temat „Co to jest niezawisłość sędziowska?", którą poprowadzi Pan Kamil Niewiński - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Weźmie w niej udział młodzież z trzech Liceów Ogólnokształcących w liczbie 80 – 90 osób. Zaczynamy o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku.

3. Konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej pod tytułem „Prawa dziecka   oczami dzieci". Zwycięskie prace będą nagrodzone i wyeksponowane w holu Sądu Rejonowego w Białymstoku.

4. Konkurs na esej pod tytułem „Konstytucja? A po co ?" adresowany do młodzieży licealnej. W dniu 15 marca 2017 roku konkurs zostanie rozstrzygnięty i nastąpi wręczenie nagród.

5. Wizyty sędziów i mediatorów w szkołach zainteresowanych taką formą przekazania podstawowej wiedzy na temat prawa. Tego typu akcje prowadzone są przez sędziów od wielu lat, a w roku szkolnym 2016/2017 realizowane są między innymi w ramach porozumienia w sprawie ,,LEX apteczka Białystok” zawartego między Prezydentem Miasta Białegostoku a Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku.

6. W ramach współpracy Sądu z Fundacją Court Watch Polska będzie prezentowana gra edukacyjna ,,Prawopolis”. Rozgrywka odbędzie się przy sześciu stolikach.

 

2. Oddział w Białej Podlaskiej 

W dniu 15 marca 2017 r.  godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej sędzia Sądu Okręgowego Jerzy Daniluk dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej;

- następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratora, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych;
- dla uczniów klasy III szkoły podstawowej został ogłoszony w tym dniu konkurs plastyczny pt. ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu. 

Na terenie Sądu będą również nadesłane przez państwa plakaty. Ogólnie w naszym Sądzie będzie gościło 160 uczniów. Oczywiście z przebiegu tego dnia będzie również dostępna dokumentacja fotograficzna.

 

3. Oddział w Gdańsku – Pomorski Tydzień Edukacji

http://www.gdansk.so.gov.pl/pomorski-tydzien-edukacji-prawnej-2017

- mediacje rówieśnicze
- symulacja rozprawy cywilnej
- symulacja rozprawy karnej
- „Erystyka w życiu prawnika”  konkurs krasomówczy
- rekonstrukcja XVIII wiecznego procesu czarownic – 15 marca 2017 r.
- Dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Warszawie – 16 marca 2017 r. 
- Debaty oxfordzkie – 17 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie:

W dniu 13 marca 2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie zostanie przeprowadzony Turniej. Zaproszone do udziału zostały cztery drużyny z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, Liceum z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jadwigi Królowej w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza Pasierba w Pelplinie.

Tematy do debaty przedstawiają się następująco:

1. Życie w państwie bez prawa jest możliwe.
2. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego obywatela.
3. Prawa jednostki można ograniczyć na rzecz społeczeństwa.
4. Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny.

 Sąd Rejonowy w Sopocie:

- dzień otwarty w sądzie, zwiedzanie budynku i poznanie jego historii
- udział uczniów w rozprawach karnych

 

5. Oddział w Gorzowie

- zajęcia na terenie Sądu Rejonowego w Gorzowie prowadzone wspólnie z PR, Okręgową Izbą Radców Prawnych i Radą Adwokacką
- udział uczniów w symulowanych rozprawach
- spotkania z uczniami na terenie szkół. 

 

6. Oddział w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice Zachód

- spotkania z uczniami
- konkurs wiedzy prawniczej 
- gra „Prawopolis” wspólnie z fundacją Courtwatch

 

7. Oddział w Nowym Sączu 

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/dzien-edukacji-prawnej-w-sadzie-okregowym-w-nowym-saczu,new,mg,1.html,438

1. Konkurs wiedzy o państwie i prawie dla młodzieży licealnej.

2. Wystąpienia zaproszonych gości:

a)    Gdzie szukać wiarygodnych informacji o prawie? (Sędzia Bartosz Łopalewski)
b)    Prawnik XXI wieku, czyli kto? (doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kania)
c)    Jak rozwiązywać problemy prawne? (mediator Andrzej Brzeziński).

3. Prezentacja gry edukacyjnej „Prawopolis” opracowanej przez Fundację Watch Court Polska (ambasador Fundacji Konrad Sikorski).

 

8. Oddział w Olsztynie

- przygotowanie broszury dot. prawa ubezpieczeń 
- wręczenie nagród dla autorów opracowania graficznego broszury
- udział uczniów w rozprawach edukacyjnych

9. Oddział w Opolu

- dzień otwarty w sądach: w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Brzegu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach
- dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Opolu
- wykłady dla uczniów
- udział w symulowanych rozprawach
- oprowadzanie po budynkach sądów, prezentacje „niebieskiego pokoju”

 

10. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

- w dniu 15 marca roku – wizyta klasy gimnazjalnej i klasy ponadgimnazjalnej w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie – udział w sesji prowadzonej przez sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz udział w spotkaniu z sędziom poświęconym przybliżeniu charakteru pracy sędziego uczniom

- w dniu 16 marca 2016 roku - wizyta dwóch klas szkół ponadgimnazjalnych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. - udział w rozprawie w sprawie karnej prowadzonej przez sędziego II Wydziału Karnego.

 

11. Oddział w Poznaniu

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście

- w dniu 15 marca będzie Sąd odwiedzi łącznie 180 osób - dla każdej grupy po 30 osób planujemy około 60 minutową prezentację ze slajdami i filmikiem;
- Zwiedzanie budynków sądu (obok nas jest zabytkowa siedziba SR Starego Miasta, dodatkowo będzie wizyta w niebieskim pokoju, w areszcie sądowym 

Sąd Rejonowy we Wrześni

- spotkania z uczniami, wykład z prawa rodzinnego 
- udział w rozprawie.

 

12. Oddział w Radomiu:

- konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej
- wizyta uczniów w Sądzie Okręgowym – 3 klasy LO
- wizyty studentów w Sądzie Okręgowym
- zajęcia prowadzone przez sędziów w szkołach średnich.

 

13. Oddział w Suwałkach

Sąd Rejonowy w Olecku:
- spotkania sędziów w szkołach ponadpodstawowych – prezentacja zawodów prawniczych
- wizyta uczniów w sądzie

 

14. Oddział w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Gryfinie
- spotkania sędziów z uczniami LO, wykłady

 

15. Oddział Tarnowskie Góry

http://www.tgory.sr.gov.pl/index.php?id=11&zoom=105

- W dniu 15 marca 2017 r. planowana jest w tut. Sadzie wizyta dwóch klas tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych  - I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich.
- Młodzież wraz z wychowawcami najpierw będzie zwiedzać tut. Sąd (dowie się jak załatwić sprawę w sądzie, pozna działanie podstawowych komórek sądu, zapozna się z pracą sędziów i urzędników), następnie będzie uczestniczyć w charakterze publiczności w rozprawach a potem spotka się z Prezesem Sądu i wysłucha prelekcji o Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach by na koniec przystąpić do konkursu sprawdzającego zdobytą w tym dniu wiedzę.
- W kwietniu i maju tut. Sąd planuje także lekcje w tych dwóch liceach z których będzie młodzież (temat: Podstawowe zasady prawa oraz zawody prawnicze).

 

16. Oddział Warszawski 

Sąd Okręgowy w Warszawie

Plan wydarzeń w dniu 15 marca 2017 r.

- 10:00 – 11:00 wycieczka po budynku sądu z przewodnikiem p. Owsianym (dla 4 klas)
- 11:10 – 12:30 symulacja rozprawy karnej (dla 4 klas) 
- 12:40 – 13:40 gra „Prawopolis” dla 2 klas (poprowadzą wolontariusze CourtWatch
- 12:40-13:40 w sali 400 i wykład dla 2 klas (poprowadzi Dziekan ORA w Warszawie – p. Mikołaj Pietrzak) w sali  376 (w części praskiej)
- 13:50 – 14:50 gra „Prawopolis” dla 2 klas  (poprowadzą wolontariusze CourtWatch)

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

- zajęcia z Apteczką Prawną – 3 klasy LO i 1 klasa gimnazjum
- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
- uczestnictwo w rozprawach karnych i cywilnych
- zajęcia z kryminalistyki prowadzone przez studentów uczelni Łazarskiego

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

- zajęcia z Apteczką Prawną – 2 klasy szkół ponadpodstawowych
- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
- uczestnictwo w rozprawach cywilnych i karnych 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe:

- cykl spotkań i wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Apteczką Prawną

 

17. Oddział Wrocław

- debata dla młodzieży ponadgimnazjalnej dla około 100 uczniów (będzie reprezentowanych 10 szkół) – „Czy Sądy są powszechne” – Sąd Okręgowy we Wrocławiu
- emisja w Radiu Wrocław debaty studyjnej z udziałem uczniów XIII LO we Wrocławiu
- w miesiącu marcu (również w dniu 15 marca) zajęcia dla łącznie 6 klas LO i Gimnazjum w ramach programu edukacji prawnej

 

18. Oddział Zielona Góra 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

a) III LO im. Kotarbińskiego, ul. Strzelecka 9, zajęcia: 15.03.2017r. godz. 11.40-13.20 poprowadzi SSR w Zielonej Górze (2 lekcje) i 16.03.2017r. godz. 13.30-14.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze
b) V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Św. Kingi 1, zajęcia: 14.03.2017r. godz. 12.15,
c) VII LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Wyspiańskiego 21, zajęcia: 17.03.2017r. godz. 12.50-13.35 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.
d) wizyta uczniów III klasy Gimnazjum w Zielonej Górze – zajęcia z uczniami poprowadzi SSO w Zielonej Górze.

Sąd Rejonowy w Nowej  Soli

- LO im. K.K. Baczyńskiego ul. Gimnazjalna 9, zajęcia: w dniach 13-17.03.2017 roku

SR Krosno Odrzańskie

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego, ul. Szkolna 1 zajęcia: 17.03.2017r. godz. 9.00-9.45 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.

SR Gubin

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piastowska 26 zajęcia: 15.03.2017r. godz. 10.55 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.

SR Sulechów

- LO im. W. Pileckiego ul. Licealna 10 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 8.00-8.45 poprowadzi SSR w Świebodzinie,
- Zespół Szkół w Sulechowie nr 3 Gimnazjum zajęcia: 14.03.2017r. godz. 10.30-11.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze.
- wizyta uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym w Sulechowie – zajęcia z uczniami poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Świebodzin

- I LO im. H. Sienkiewicza, Park Chopina 2 zajęcia: 16.03.2017r. godz. 12.45-13.30 poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Żary 

- zajęcia z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzi SSR w Żarach Mariusz Chmal w okresie od 13-17.03.2017 r.

SR Żagań 

- zajęcia z uczniami LO im. S. Banacha przeprowadzi SSR w Żaganiu w okresie od 13-17.03.2017r.

SR Wschowa

- I LO Ogólnokształcące im. T. Zana ul. Matejki 1 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 11.40-12.25 poprowadzi SSR we Wschowie. 

Banner.png

FUNDATORZY

  • Logo 1
  • Logo 2
  • Logo 3